Vil bygge ut kaia for å få tungbilene bort

Hamarøy kommune vil ha møte med statlige myndigheter om konteinerhavna på Drag.