Vil bygge privat barnehage for å skape en framtid for stedet

Bygda har fått nesten 120 nye arbeidsplasser de siste to-tre årene, men nesten ingen nye innbyggere.