Vil bruke millioner for å ruste opp Beiarelva

Mener Beiarelva kan bli et nasjonalt utstillingsvindu.