Vil bruke mange milliarder på to veier i Salten: - Høy risiko for ulykker

De neste 13 årene kan det bli fersk asfalt og flere utbedringer på statlige veistrekninger i Salten.