Vil bruke flere hundre millioner på rv.80

Statens vegvesen prioriterer nye prosjekter på innfartsvegene til Bodø, Tromsø og Hammerfest, skredsikring i Lofoten, oppstart for Hålogalandsvegen og nye tunneler og utvikling av E6 mellom Fauske og Bognes.