Gå til sidens hovedinnhold

Viktigheten av maritime patruljefly

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i disse tider i Bladet Vesterålen og andre medier et helt korrekt innlegg hvor han beskriver viktigheten av maritime patruljefly (MPA) for å vokte våre havområder.

Det er bra at Bakke-Jensen framhever viktigheten av at det må være kapasiteter med norsk flagg som patruljerer i grenseområdene til Russland. Dersom Nato og USA overtar denne rollen i russiske arktiske interesseområder, vil det føre til en merkbar militær eskalering som ikke tjener Norges strategiske interesser i nordområdene.

Imidlertid er det ikke tilstrekkelig å vise til nye patruljefly av type P-8A Poseidon og tro at nye fly alene utgjør en videreføring av eksisterende kapasitet. For å utnytte alle typer våpenbærende MPA, også P-8A Poseidon, er det viktig at de opererer fra en dedikert og tilrettelagt base som kan understøtte operative behov. Her svikter den planlagte Evenes flystasjon på alle punkter.

Til tross for politiske løfter om at alle operative behov for MPA ved Evenes flystasjon er ivaretatt, ser vi utallige eksempler på betydelige begrensninger ved basen som vil påvirke den operative driften. Selv plasseringen av MPA-hangaren møter betydelige utfordringer grunnet flystasjonens rundtomliggende topografi og begrenset areal på selve basen. Videre er det et faktum at den rundtomliggende naturen er svært sårbar, hvor selv den minste økning i bruk av banekjemikalier vil sterkt påvirke den sårbare floraen som er beskyttet i henhold til FNs Ramsar-konvensjon.

Flere utfordringer vil presentere seg selv dersom ikke den politiske prestisjen i Høyre og Arbeiderpartiet avtar. Det er ikke slik at alle politiske visjoner og strategier lar seg gjennomføre i møte med realpolitikkens prinsipper, å se verden for det den er, ikke slik den burde være. Det vil blant annet være svært interessant å se hvordan Bakke-Jensen håndterer spørsmålet om lagring av eksplosiver/ammunisjon til framtidens MPA ved Evenes flystasjon, siden det er vanskelig å se at dette viktige spørsmålet er håndtert i henhold til Forsvarets egne retningslinjer for håndtering av eksplosiver.

Det er derfor sterkt beklagelig at forsvarsministeren i et intervju med Vesterålen Online bastant fastslår at forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR), som legges fram høsten 2019, ikke vil endre status ved Andøya flystasjon på noen måte. Denne er ved Stortingsvedtak lagt ned per 2023, og sivile aktører oppfordres til å starte næringsaktivitet på den militære delen av flyplassen, slik at Andøy kommune fremdeles skal være en bærekraftig kommune. Ved å komme med en slik konkret føring til forsvarssjefen (FSJ) kan vi konkludere at Høyres prestisje i Andøya-saken setter premisser, dikterer og styrer FSJ slik at hans råd mister den faglige tyngden en etatssjef bør og skal ha.

Det er et faktum at Andøya flystasjon er den beste militære basen for å drifte MPA, om den så heter Orion, Aurora, Atlantique, eller Poseidon. Dette kunne våre allierte i Nato bekrefte ved øvelsen Dynamic Mongoose i juli 2019, hvor hele 11 MPA-kapasiteter opererte fra Andøya flystasjon.

Ifølge regjeringen har ikke Evenes flystasjon kapasitet til å understøtte øvelser av et slikt omfang. Det er derfor sterkt beklagelig at Høyre, med støtte fra Arbeiderpartiet, svekker «Nato i nord». Det er ubegripelig at regjeringen og Arbeiderpartiet, med brask og bram, reduserer vår nasjonale evne til å operere egne og allierte MPA ved å sløse milliarder av samfunnets midler på en sterkt underdimensjonert MPA base på Evenes flystasjon – all den tid en skreddersydd og fullt ut operativ base befinner seg 10 mil unna på Andøya.

Kommentarer til denne saken