Hvorfor er det viktig å snakke om frislippet innen taxinæringen – designet av H og Frp? Kanskje tenker ikke du og jeg så mye over det i hverdagen vår – her i Nordland – det er jo bare taxi og det hadde jo vært greit om det var billig å booke en ...

Men drosjenæringen har en viktig samfunnsrolle. De gir et viktig transporttilbud for syke, eldre og bevegelseshemmede, skolebarn og andre som har behov for særskilt transport spesielt i distriktene. Og drosjen er en viktig arbeidsplass.

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har gjennomført et uansvarlig frislipp når det gjelder drosjeløyver og har gjennomført en ikke faglig begrunnet deregulering av drosjemarkedet som allerede er i ferd med å ødelegge arbeidsmarkedet for en stor yrkesgruppe med drosjesjåfører.

Regjeringens politikk innebærer en rasering av en hel næring og en hel yrkesgruppe med mange arbeidsplasser.

Drosjen som arbeidsplass: Vi ser at drosjesjåfører som trenger forutsigbar inntekt og muligheten til både å sikre seg framtidig pensjon og trygdeordninger nå skal tvinges til å konkurrere mot privatbilister med mobilapp som ofte ikke er klar over at dette er grunnleggende rettigheter i et moderne samfunn.

De eneste kravene til løyvehaver er at man har hatt førerkort i klasse B i to år, at man registrerer bilen som drosjebil og at man EU-tester bilen hvert år. Det eneste kravet til selskapet er å være norskregistrert. Det innebærer at delingstjenester som Uber Pop, Cabify og Lyft kun trenger å gjøre noen enkle tilpasninger for å kunne starte i Norge. (Kilde: Nettavisen)

Frislipp betyr dårligere drosjetilbud: Arbeiderpartiet peker på at forskning og erfaringer fra land der behovsprøvingen er opphevet viser at et frislipp i antall løyver gir en risiko for overetablering, økte priser i enkeltkundemarked, lavere kvalitet på tjenestene og sentralisering av tjenesten geografisk og med hensyn til konsentrasjon av taxitilbud på visse tider av døgnet. Dette fører ikke til et bedre tilbud til publikum, ikke fører til lavere priser, ikke fører til flere trygge arbeidsplasser, ikke fører til bedre lønnsomhet i næringen, ikke gir forutsigbare eller kontrollerbare skatteinntekter til samfunnet, og at det ikke blir et bedre transporttilbud for syke, eldre og bevegelseshemmede i distriktene.

Dårligere vilkår for ansatte i transportnæringene: Mange som jobber i samferdselssektoren opplever press på lønns- og arbeidsvilkår, enten det gjelder yrkessjåfører på norske veier, norske sjøfolk eller ansatte i luftfarten. Arbeiderpartiet mener at dette skaper dårlig sikkerhet og fører til tilstander i arbeidslivet vi ikke ønsker i Norge. Arbeidet mot sosial dumping og dårlige lønns- og arbeidsforhold i transportsektoren må intensiveres. Målet er å sikre et arbeidsliv med gode standarder og sunn rekruttering til sjåfør- og speditøryrkene.

Ap vil ha tak på løyver + taksameter: Arbeiderpartiet fremmer en politikk for et godt drosjetilbud i hele landet og vil derfor stoppe høyrepartienes liberalisering av drosjenæringen innenfor de første 100 dagene om vi kommer i regjering. Vi vil starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Flere steder ses nå de negative virkningene av denne liberaliseringen. Endringer i drosjepolitikken må gjøres i samarbeid med arbeidsgivere og ansatte i drosjenæringen. Arbeiderpartiet frykter at økt konkurransepress og reduserte krav til løyvehavere vil kunne føre til dårligere sikkerhet for kundene.