Tirsdag var Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP) og statssekretær i samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (FrP) på plass i Bodø for å røpe en viktig nyhet i arbeidet for å få realisert ny flyplass i byen.

– Vi skal nå kvalitetssikre utbyggingsalternativene for den nye flyplassen i Bodø, og vi gjør en tilpasset kvalitetssikring da vi er klare på at alternativet er å bygge ny flyplass, forteller Freiberg.

Dette skal være et viktig steg på veien for å få en ny flyplass i byen.

– Vi leverer i tråd med det vi har lovet. Med dette sikrer vi nå en god framdrift i flyplassprosjektet.

Går for prosjektering

– Det er alvor nå, vi forserer framdriften, sier Freiberg til Avisa Nordland.

– Nå er det ingen tvil lenger. Prosjektet er på skinner, følger Ellingsen opp, og fortsetter:

– Det regjeringen gjør er å droppe kvalitetssikringen av alle alternativer og går direkte på de skissene Avinor har lagt fram. Det betyr igjen at regjeringen velger å kortslutte obligatorisk saksbehandling for store prosjekter. Det er ikke noe spørsmål at flyplassen skal flyttes. Dagens plassering er ikke et alternativ lenger og legges nå helt bort.

– Poenget er at det har vært planer. Nå går man for prosjektering, sier Ellingsen.

 

Dette er gode nyheter for Avinor.

– Avinor har utredet fem alternative måter å bygge flyplassen på, og skisseprosjektet er nå ferdigstilt med anbefalinger. Vi er veldig glad for at Regjeringen og Samferdselsdepartementet nå har avklart rammen for kvalitetssikringen. Dette ivaretar den videre framdriften fram mot endelig beslutning om alternativ. På bakgrunn av denne viktige avklaringen har vi startet den innledende fase i forprosjektet for å sikre videre framdriften fram mot konsesjonssøknad og investeringsbeslutning, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Bekymring

Han har i dag lagt orientert styret i Avinor om hvilket alternativ han vil ha gjennomført.

– Dette blir en fantastisk flyplass. Det blir Norges beste operative, mener han ganske bestemt, og sier dette er en fantastisk dag for Bodø og luftfarten.

Han mener nullalternativet har vært en bekymring, og er glad han nå står igjen med fem og ikke seks alternativer og at alle fem betyr flytting.

Innledende fase i forprosjektet ferdigstilles i løpet av høsten 2019. Den nye lufthavna er forventet ferdigstilt mellom 2024–2026.

– En ny lufthavn i Bodø er et svært viktig prosjekt for regionen og for Nord-Norge, og jeg er glad for at alt er i rute, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.