Har fulgt den offentlige debatten, den har gitt flere spørsmål og forvirring. Jeg ønsker maksimal satsing på vannkraft, gi "klar bane nasjonalt" forbi politiske problemer og tilsvarende, med nybygg og oppgradering. Skattemessige hindringer må fjernes, enn videre vindkraft der det blåser best. Samspillet vann-/vindkraft synes opplagt, vann kuttes når det blåser. PS: Vannkraft må være "bærebjelken" for vår energiproduksjon, dog snarest vurdert atom-/solkraft samt jordvarme.

Tilknyttingen til EU må snarest endres, alternativt fullt medlemskap (som våre naboland), eller en ren handelsavtale. Fiskerinæringen må snarest få fri adgang for ferdigvarer, som i årene inntil Sp satte en stopper. Tomatmakrell fra Polen bygget på norsk fisk m.v. oppfattes som en direkte hån mot kystens befolkning og dens fiskerinæring, ikke sant?

Fisk er butikk og landbruket gir altfor høye matpriser sammenlignet med våre naboland. PS: Norge har et betydelig matvareoverskudd når fiskeprodukter inkluderes, mer enn nok til overlevelse i krisetider. Hvordan gikk det 1940-45? Vi levde faktisk sunnere enn "dagens meny", der okkupantene tok en betydelig del av vår landbaserte mat, bl.a. til de hundretusener tyske soldater.