Den pensjonerte tidligere overlegen fra Sykehuset Østfold har i høst vært vikarlege i to perioder i Rødøy.

Etter den siste perioden, som varte fra 29. oktober til 19. november, skrev han et skarpt brev til Rødøy kommune med kopi til Fylkeslegen i Nordland.

Her går det blant annet fram at prøvesvar rutinemessig blir lagret slik at pasientene selv må spørre etter dem.

– Da jeg spurte en kollega om hvordan vi får tilgang til elektroniske svar fra sykehus som epikriser, røntgensvar og laboratoriesvar, svarte han at det ikke var mulig å få oversikt over alle innkomne svar, heter det i brevet.

Årsaken er at svarene lagres slik at de må søkes opp enkeltvis.

– Uten fast ansatte leger i Rødøy er det absolutt nødvending at vikarierende leger har fortløpende tilgang til alle prøvesvar, skriver vikarlegen.

Mulig svulstvev

Som eksempel viser vikarlegen til at en epikrise fra sykehuset, der legen lokalt ble bedt om å følge opp forandringer som kunne tyde på kreft.

Epikrisen var havnet i pasientjournalen uten at legen verken hadde lest eller godkjent den.

– Det er uholdbart at prøvesvar kan legges inn i journalen uten at de er sett og behandlet av legen, skriver vikarlegen.

Dette gjentok seg flere ganger den tiden han var i Rødøy, til sammen 38 dager over to perioder.

Feilmedisinering

Ved et annet tilfelle ble vikarlegen bedt om å fornye en resept på medisiner.

Fordi han ønsket å gjøre en grundig jobb, sjekket vikarlegen journalen, der han etter mye leting fant den nær to år gamle, opprinnelige resepten.

Her gikk det fram at legemiddelet skulle brukes i tre måneder, for deretter å trappen ned.

Pasienten hadde altså brukt medikamentet i nesten halvannet år lenger enn foreskrevet.

Blind e-postboks

Den aller siste dagen vikarlegen var i Rødøy fikk han tilgang til en e-postboks ved legekontoret som ingen hadde tatt ansvar for å åpne.

Her lå det 350 dokumenter fra tidsrommet august til november 2014 som ikke var sett og åpnet av kommunens leger.

Samme dag, altså siste dag på jobben, fikk vikarlegen tilgang til sin egen e-postkasse, der det lå 60 uåpnede dokumenter til godkjenning.

Blant dokumentene fant vikarlegen et prøvesvar en av hans pasienter forgjeves hadde etterlyst. Det var sendt Rødøy legekontor i mars, men ingen av legene pasienten hadde vært i kontakt med hadde klart å spore det opp.

Flytende legekontor

Vikarlegen er i tillegg kritisk til bruken av ambulansebåten som legekontor.

– Siste gang jeg hadde kontordag i Jektvik blåste det sterkt, og båten rullet absolutt hele tiden, skriver vikarlegen.

Som mener godt legearbeid blir umulig når skjerm og tastatur beveger seg i utakt med øynene.

 – Kan det være nødvendig med båtkontor 20 minutter fra Tjongsfjord legekontor, spør han.

– Det meste er på plass nå

– Vi er glad for alle tilbakemeldinger fra leger og pasienter.

Det sier Rødøys helse- og omsorgssjef, Maj-Britt Hafsmo.

Kommunen har vært avhengig av vikarleger i mer enn et år, og har samtidig slitt med innføring av pasientjournalsystemet Winmed 3.

– Vi har jobbet intensivt med dette i lang tid, og har det meste på plass nå, sier Hafsmo.

Utfordringen er at legekontorene skal kommunisere elektronisk med sykehjem og omsorgssentre som ikke bruker det samme systemet, samtidig som også sykehus og andre spesialister har egne systemer.

Denne utfordringen er ikke Rødøy alene om.

Skal være trygge

Hafsmo har allerede tatt grep og sikret at ingen epikriser nå skal legges til pasientenes journaler uten at en lege har lest dem.

Problemet med e-postkasser med uleste dokumenter skal også være håndtert.

– Pasientene skal ikke trenge å være urolige. Alle inngående dokumenter blir nå lest fortløpende, sier Hafsmo.

Rødøy kommune har styrket legesekretærstaben fra nyttår, men må fremdeles leie inn legevikarer til alle sine legestillinger.

Kommunen lyste ut alle sine tre legehjemler ledige i høst, og fikk én søker.