– Større konsekvenser av å legge ned skoletilbud på mindre steder

Håpet om å unngå kutt i det videregående skoletilbudet i Steigen, lever fortsatt.