Åpent brev til fylkespolitikerne i Nordland og spesielt Hild Marit Olsen (utdanning) og Kirsti
Saxi (folkehelse).

Nordland fylkeskommune var i 2013 framtidsrettet nok til å sette i gang et prosjekt med
friluftslivsfag og folkehelse i videregående skole. Linja baserer seg på timetallet til idrettsfag
og gir generell studiekompetanse ved fullførte tre år. Med dette tok fylkeskommunen ansvar
for at også ungdom som ikke ville drive konkurranserettet idrett kunne få bevegelse inn i
skolen. Fylkeskommunen var visjonær nok til å se viktigheten av friluftsliv for ungdommen
og folkehelsen.
Et stadig økende problem i samfunnet er livsstilssykdommer blant annet som følge av
inaktivitet. Friluftsliv står stadig tydeligere fram som en stor del av svaret på denne
utfordringen. Den voksne delen av den norske befolkningen får i størst grad treningen sin
utenfor hall og studio. De får den i skogen, på fjellet, i daler, på vidda og til vanns. Stadig
flere forskere peker også på friluftsliv som en viktig faktor for den mentale helsen i
befolkningen.

Men hvordan skal man legge til rette for og fremme dette friluftslivet, som er
så viktig men ikke trenger millioninvesteringer i avanserte bygg og infrastruktur? Jo, man må
sørge for kunnskap i befolkningen. Friluftslivslinja ved Knut Hamsun VGS er skapt for akkurat
dette målet. Å skape kunnskapsrik, engasjert ungdom som har kompetanse, vilje, lyst og
evne til å fremme friluftslivet, til å bedrive det selv og å rekruttere andre til sunn og
bærekraftig bruk av naturen.

Knut Hamsun VGS har levert godt på oppdraget innenfor rammene vi er gitt. Vi har ikke hatt
overforbruk, vi har over snittet høy gjennomføring, vi har fornøyde elever og gode
resultater. Følgeforskningen som hittil er gjort på prosjektet er også utelukkende positiv. Vi
er rett og slett stolte av arbeidet vi har lagt ned! Vi som står i første linje i dette prosjektet
ser de positive effektene på ungdommene. Vi ser dem utvikle evne til å ta ansvar, til å
kommunisere, løse oppgaver og vi ser dem bli trygge på seg selv. Vi ser dem ikke bare bli i
stand til å ta vare på seg selv, men også å ta vare på andre. Når elevene blir spurt om hva de
har lært ved linja kommer det tydelig fram at de i tillegg til praktiske ferdigheter som å bo i
telt, førstehjelp etc. har de styrket relasjonskompetansen. De bruker ord som; «Det å
skjønne andre”,” stå i forhold til», «samhold» eller «samarbeid med andre mennesker». Hos
oss lærerne ved linja finnes det ingen tvil om at friluftsliv i videregående skole er en del av
framtiden!

Nå foreslås det å legge linja ned i forkant av at et statlig utvalg skal vurdere om læreplanen
skal bli anbefalt eller ikke. Etter dette skal spørsmålet behandles på departementalt nivå og
resultatet etter det igjen avgjør om friluftsliv for fullt skal inn i videregående skole. Hvordan
tror dere det ser ut for dem som vurderer prosjektet at fylkeskommunen som frontet forsøket
legger det ned før vurderingen er gjort? Min største frykt er at fylkeskommunens vingling og
i verste fall nedleggelse av linja vil ødelegge sjansene for at læreplanen blir godkjent på et
nasjonalt nivå. Det er ikke en liten sak. Det vil være en tragedie. Det er snakk om muligheten
for at titusener av norsk ungdom i årene som kommer kan få friluftsliv og folkehelse som en
stor del av den videregående opplæringen sin.

Nordland fylkeskommune er med dette prosjektet med på å skape banebrytende endringer i
den nasjonale utdanningen. Dette må vi nordlendinger være stolte av og omfavne. Men med
dette følger det også et ansvar fra fylkeskommunen sin side for å gjennomføre prosjektet på
en ryddig og god måte. Hadde ikke Nordland startet det, hadde det før eller siden blitt startet i et
annet fylke.

Kjære fylkespolitikere, støtt opp om oss! Anerkjenn viktigheten av prosjektet for de
kommende generasjonene i Norge og bli med å bidra til at læreplanene blir godkjente på
nasjonalt nivå. Dersom de blir det,
kan dere stolt informere om at vi i Nordland har en skole som har unik kompetanse og
erfaring på feltet. Den deler vi gjerne med andre skoler i landet når læreplanene skal
implementeres.