- Dette er ikke paradis, sier Shirley om boforholdene i Gråholten.