Etter å ha lest innlegget av Kurt Lofthus i Saltenposten lørdag 7. mai 2022. sitter jeg igjen med en ekkel følelse. Lofthus mener samisk reindrift båndlegger enorme naturområder for noen få arbeidsplasser, og at samene mangler DNA bevis for urfolksopprinnelse. Det er tydelig at Lofthus ikke har mye til overs for verken reindrift eller samisk kulturarv. Til og med når han skriver om Danmarks vindkraftproduksjon, noe som han for øvrig bommer på, drar han inn reindrift.

Denne saka handler om mye mer enn reindrift!

Folk i Salten er glad i naturen og fjellene sine. Noen av oss tilbringer så mye tid som mulig i fjellet, og det er ikke bare tid, det er kanskje den beste tiden i livene våre. Det er opplevelser og minner vi har hatt med generasjonen som har forlatt oss og de som skal ta over etter oss, og dette får mange av oss til å føle en dyp respekt for de flotte fjellene. Da er det er ikke å undres over at man ser en konsekvensutredning som helt unødvendig. Vi vet nemlig hvilke verdier vi har, fjellene skal ikke røres. Vi vet godt hvordan resultatet av en slik utbygging blir, og dette ønsker vi ikke. Uansett hvor mange fine ord og samfunnsnyttige lovnader det kommer ut av en utredning vil fjellområdet mellom Siso og Sulis bli rasert og utilgjengelig både som beite og frilufts- og rekreasjonsområde.

Om man setter bukken til å passe havresekken, så blir både havren og sekken som regel borte. Vi ser allerede at det har foregått udemokratisk aktivitet der ordfører har signert taushetserklæringer, og planlegging og møter har foregått i lukkede rom og bak ryggen på politiske parti og lokalbefolkning. Dette har foregått under påskudd av forretningshemmeligheter og fare for konkurranse. Jeg stiller meg tvilende til at det er mange som vurderer å bygge stålverk til 50 mrd. i Salten. Slik praksis er ikke i tråd med regelverket!

Eventuelle utredninger vil bli innleid og betalt av prosjekteier, og det finnes mange eksempler på hvordan slike bestillingsverk av konsekvensutredninger blir. Får man ikke ønsket resultat på første forsøk, så leies det inn en ny konsulent som gjør andre vurderinger og resultatet blir som ønsket.

Her er det mye som skurrer. Et nylig oppstartet firma som etter det jeg kan finne, ikke har noen verkserfaring og heller ikke har produsert ett gram med stål tidligere og der de fleste trådene fører inn mot gjengangere i vindkraftbransjen. Med aksjekapital på størrelse med et slunkent husbanklån skal de liksom investere for 50 mrd. i et stålverk på grensa mellom Fauske og Sørfold kommuner. Seriøst er det merkverdig at noen vurderer de i det hele tatt. I stedet for å henge merkelapper på sambygdinger, bør Lofthus og andre interesserte, sette seg godt inn i hvem som står bak dette selskapet.

Det er forståelig at lokale entreprenører ser muligheter for delleveranser og slikt. Og ny industri er flott, men det må bli uten vindkraftspekulanter. Oppropet mot vindkraftutbygging i Siso og Sulisfjellene har i løpet av noen få dager fått snart to tusen signeringer, og Facebook-gruppa Motvind Salten har over seks tusen medlemmer.

Vindkraft koster for mye, det er ikke ønsket i Salten.