Dessverre vet vi utmerket godt hva som stemmer og skjer med vindkraftanlegg i Norge. Det er over 60 vindkraftanlegg i Norge nå.

Det er konsekvens utredet, de er bygget, vi vet hva som må gjøres for å få de bygget, vi vet hvor mye natur som blir ødelagt og rasert, vi vet hva som skjer med reindrifta og matproduksjon, vi vet hva som skjer med de som bor i nærhet av anleggene som får ødelagt livsgrunnlaget og verdier. Vi vet hvilke konflikter det blir mellom folk. Vi vet hva som skjer med de områder og næring som er blir til natur og fritid, vi vet hva som skjer med jakt. Vi vet hva som skjer med det livet som er i naturen der det blir bygd ut vindkraftanlegg. Vi vet utmerket god hva som blir ødelagt, og det får vi ikke tilbake i vår levetid eller de som kommer etter oss. Dette er og blir industriområder, intet annet.

Vi vet hva som skjer med det vi er mest glade i og for her vi bor.

Glem naturen her, glem turen, glem rekreasjonen, glem freden, glem verdien av å kunne bruke uberørt natur og det livet man finner i det. Det blir borte, det blir industri.

Vi vet mye om hva de kommer til å forurense i levetiden til anleggene, alt fra skader til slitasje av komponenter. Vi vet hvilke ressurser som må brukes fra naturen som råstoffer til material.

Det er ikke akseptabelt, ikke i det hele tatt. Jeg vil ikke ha det, verken her i Salten, Nordland, Nord-Norge eller Norge. Ikke i det hele tatt. Vi berger ikke klima med å ødelegge naturen. Jeg vil ha den naturen som er igjen intakt slik den er. Det er det som gjør det verdt å leve og bo her vi gjør. Disse verdier er verdt lang mere enn noen penger kan gi.

Hvilken natur vil du ha i Salten? Hvilken natur vil du ha her du lever? Hvilke verdier vil du ha?

Vil du ha den ødelagt til vindkraftanlegg?

Tror du det stopper med Fauske og Sørfold hvis det blir ett ‘’JA’’ til konsekvensutredning? Det kommer til å fortsette, igjen og igjen til neste plass, i neste kommune hvis man ikke sier NEI. Nok er for lengst nok.

Si NEI nå, og stopp ødeleggelsene av norsk natur.