Det skjedde under forsvarsalliansens toppmøte i Madrid onsdag.

Tyrkias motstand mot medlemskap ble ryddet unna tidligere i uken, i samtaler mellom de tre landene og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Enigheten ble formulert i et såkalt memorandum der Sverige og Finland blant annet forplikter seg til å selge Tyrkia våpen og utlevere mistenke terrorister.

Enkelte har framstilt det som et knefall for Tyrkias sterke mann Erdogan, men i realiteten endres lite. Som medlem i Nato ville de landene uansett ikke kunne nekte å selge våpen til et annet medlemsland, og eventuelle utleveringer avgjøres suverent av svensk rett.

Slik endrer dette lite, og Sverige utlevert i fjor to mistenkte terrorister til Tyrkia.

Jens Stoltenberg har lovet Sverige og Finland en rask behandling av medlemskapet, og det kan i best fall være på på plass allerede i oktober.

Det er svært godt nytt for Norge, og særlig for Nord-Norge.

Det er i nord vi deler en grense med et stadig mer aggressivt og despotisk Russland, og det er i nord stordelen av vårt militære forsvar er konsentrert.

Nå vil ikke Nord-Norge lenger utgjøre NATOs nordflanke alene. Finlands grense er mye lengre enn vår, og Sverige har en lang kyst mot Østersjøen og dermed russisk farvann.

Det betyr mer trygghet for oss som bor her nord, og et styrket forsvar av både frihet og demokrati for alle som bor i Norge, Sverige og Finland.

Det vil også bidra til å styrke vår forsvarsevne, ved at Nato-medlemskapet åpner for en enda bedre utnyttelse og koordinering av tre lands felles ressurser innen hær, luftvåpen og marine.

Tar vi med at Island og Danmark alt er med i Nato får vi en meget sterk nordiske blokk i alliansen med 28 millioner innbyggere og samlet sett et svært sterkt forsvar.

For eksempel utgjør de frem landenes mange jagerfly et ekstremt sterkt luftforsvar sammenlignet med andre Nato-land.

Norden vil også utgjøre en sterk politisk aktør, i en tid der Nato dras i ulike retninger, og interessen for nordområdene ikke er like sterk i alle medlemsland.

Denne samlede kraft mer enn oppveier for de ulike interesser landene i Norden kan ha internt.

Det har nemlig også vært uttrykt en frykt for at de to nye, nordlige natoland kan svekke Norges posisjon i alliansen.

Det kan selvfølgelig skje; Finland har både en lengre grense mot Russland enn oss og flere soldater, og Sverge har en lang tradisjon som stormakt i østersjøområdet.

Men Norges kyst mot Barentshavet og vår nærhet til basene på Kola vil ikke endres, og det er dette som gir Norge tyngde i Nato, både i forhold til etterretning og forsvarsinnsats.

Det er derfor all grunn for oss i Nord-Norge til å ønske våre to nordiske naboland velkommen som medlemmer av Nato; fordelene mer enn oppveier eventuelle ulemper.