Vi trenger mer, ikke mindre, samarbeid for å løse fremtidens velferdsutfordringer.

Det norske velferdssamfunnet er tuftet på et nært og tett samarbeid mellom offentlig-, ideell- og privat sektor. Sammen har vi løst hverdagsutfordringer for barnefamilier, eldre, syke og andre i flere tiår.

Det overrasker at Sosialistisk Venstreparti nå har fått Arbeiderpartiet og Senterpartiet med på å utrede hvordan de kan kvitte seg med lovlige etablerte velferdsbedrifter i bygd og by – bedrifter som har cirka 100.000 arbeidsforhold. Men det overrasker ikke bare NHO. Heller ikke i befolkningen er det et rop om å avslutte dette samarbeidet. Det viser nye tall.

I en spørreundersøkelse gjennomført for NHO i sommer, er halvparten (48 %) av de spurte helt- eller delvis enig i at det er akseptabelt at private aktører tjener penger på levering av offentlige velferdstjenester. To av tre (67 %) er helt- eller delvis enig i at det er dyrere for samfunnet at mange går sykemeldt, enn at det offentlige kutter ventetidene gjennom å kjøpe velferdstjenester. Og 70 % er helt- eller delvis enig i at det er viktig for små kommuner at de kan kjøpe helse- og velferdstjenester som de ikke har kapasitet til å bygge opp selv.

Antall eldre over 80 år vil mer enn fordobles de neste tiårene, samtidig som barnekullene er historisk lave. Dermed blir det færre hender til å gjøre en større jobb. Derfor er det viktig at vi bygger videre på tradisjonen vi i Norge har for en velferdsmiks. Dette har vært en suksessoppskrift som har sikret full barnehagedekning, korona-vaksinering, behandling og rehabilitering, og nok mottaksplasser under flyktningkriser. Når nye utfordringer står for tur, la oss ta i bruk verktøyene vi vet fungerer, ikke rygge baklengs inn i fremtiden.

For de store oppgavene løser vi best sammen.