Jeg er glad for at to meningsmålinger fra de siste ukene viser at Senterpartiet nå er største parti i Nord-Norge. Folk ser hvem som har en politikk som er bra for folk og næringsliv i nord. Det er Senterpartiets politikk som er svaret på de endringene vi vil ha.

NHO fikk utarbeidet en stor rapport som ble ferdig i 2015 som viste hva tre ulike politiske retninger ville bety for Nord-Norge.

Retning nr. 1 var å «Følge». Det vil si å følg utviklinga som var før 2015, altså ikke ta nye politiske grep.

Retning nr. 2 var å «Lede». Det vil si den retninga som høyreregjeringa har fulgt helt siden den kom til makten. Regjeringa startet ei stor sentralisering med å endre nøklene som bestemte hvor mye penger de ulike fylkene skulle få fra staten. De største taperne her var Nordland, og andre distriktsfylker. Fylkespolitikerne fikk skylda for kuttene, og det var nok tilsiktet. Høyre og Frp vil gjerne legge ned fylkeskommunene og heller ha gigantkommuner. Det vil virkelig lede til sentralisering, som har vært mål nummer en for høyreregjeringa, inkludert Frp i sju år. Sentraliseringa har skjedd åpent, gjennom tvangssammenslåing av fylker og kommuner, men den har også skjedd i det skjulte. Stille sentralisering er blitt et begrep på Solberg-regjeringas strategi. Et eksempel er nedleggingen av HELFO-arbeidsplassene i den store nabokommunen min, Beiarn. Der bor det ca. 1000 mennesker. Det er nok et sted staten forlot med regjeringa bak roret. HELFO-kontoret i Beiarn leverte gode tjenester, de avlastet andre kontorer. Men det ble ikke ansatt nye folk der, jobbene ble flytta. I 2018 ble de siste 5–6 arbeidsplassene flyttet fra bygda, med argumentasjon om at digitaliseringa krevde større fagmiljø. Disse arbeidsplassene betydde like mye for sysselsettingen i Beiarn som alle arbeidsplassene i Oslo kommune betyr for sysselsettingen i Oslo. Det lensmannskontoret hjemkommunen min Saltdal og Beiarn delte, er borte. Nav skal sentraliseres, og staten forlater distriktene. De som bor ytterst, i de minste kommunene, forlates først.

Å lede mot mer sentralisering er en politisk retning regjeringa har spesialisert seg på. Vi ser det på nedlegging av høyere utdanning på Nesna og i Sandnessjøen. Regjeringa peker på Nord Universitet, men det er helt klart at føringene og sentraliseringsviljen først og fremst kommer fra politikken som føres. Nedlegginga av campus Nesna betyr mangel på lærer og sykepleiere, spesielt på Helgeland. Det forsvinner 100- 120 arbeidsplasser, fra Nesna. Fagmiljøet flyttes ikke til Mo i Rana, men til Bodø og Levanger. Sjekk, nok en sentralisering gjennomført. Å senere snakke om desentralisert utdanning er som å gå et museskritt fram, etter å ha gått tre store skritt tilbake.

Den tredje politiske retninga er å «SNU». Å SNU vil si å satse på mer distriktspolitikk. Både distriktsnæringsutvalget, Normann-utvalget og Nordområdemeldinga peker på viktige distriktspolitiske tiltak. Regjeringa har bestilt disse for å gi et skinn av endring inn mot neste stortingsvalg. Men det føres samme politikken, det er bare innpakkinga som ser ny ut. Mange av tiltakene, som billigere billetter og bedre tilbud på båt, ferge og fly er saker Senterpartiet har fremmet flere ganger og regjeringspartiene har stemt ned.

Men hva vil det si å SNU til en motstrømspolitikk økonomisk? Det vil faktisk være bra for hele Nordland, også alle byene i Nordland. Det vil øke verdiskapinga med 12,5 milliarder i Nordland i 2040 (20 MRD i hele Nord-Norge). Å LEDE mot sentralisering vil minske verdiskapinga i Nordland med 7 milliarder (11 MRD i hele Nord-Norge). Det vil si at forskjellen på regjeringas politikk og Senterpartiets politikk er nesten 20 milliarder bare i Nordland. (31 MRD i Nord-Norge).

Å satse på mer distriktspolitikk er ikke subsidiering. Det er en satsing på økt verdiskaping. Det er bra for folk og næringsliv i hele Nordland. Det er bra for velferden i hele landet.

Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant, Nordland