Avisa Nordland langer ut mot Torghatten Nord i sin lederartikkel 29. juli om innstilte ferger i Tysfjord. Deler av kritikken er berettiget. At det skulle bli så utfordrende å skaffe ekstra-bemanning og vikarer denne sommeren tok oss nok litt på senga, og vi beklager på det sterkeste til de reisende som blir rammet av innstillinger. Samtidig er det verdt å minne om at vi er i samme båt som svært mange andre bransjer og arbeidsgivere i Norge akkurat nå, og vår fergedrift er langt fra det eneste området som har betydelige utfordringer med rekruttering av sesongansatte og vikarer.

Torghatten Nord drifter mange ferge- og hurtigbåtsamband i Nordland. Problemene med innstillinger på grunn av mannskapsmangel er i all hovedsak begrenset til fergene i Tysfjordområdet Dette er fergeforbindelser hvor ruteproduksjonen økes mest i sommermånedene, også ved at ekstra fergemateriell settes i drift i juni, juli og august. Denne sommeren har det vært svært utfordrende å rekruttere inn det nødvendige antall vikarer. Dette kommer på toppen av et generelt og vedvarende stramt arbeidsmarked som også rammer vår bransje med mangel på kvalifiserte sjøfolk. Det er i den sammenheng viktig å understreke at det er krevende og omfattende kompetansekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre på passasjerskip – så vel innenfor sikkerhet som teknisk for å kunne håndtere nye framdriftsteknologi som LNG, eldrift og om ikke lenge også hydrogen. Vi snakker her om fagutdanninger med flere års læretid eller studieprogrammer på bachelor- og masternivå.

Uansett hvor mye vi måtte ønske å løse situasjonen på kort sikt, så følger vi sikkerhets- og kvalifikasjonskrav som gjør at fergedrift er mer komplisert enn det man kanskje kan få inntrykk av fra utsiden. Sjøfolk er blant annet omfattet av arbeidsordninger med strenge krav til hviletid. En konsekvens er at reiseavstand mellom hjemsted og arbeidsplass ikke bør være for lang slik at hviletiden blir effektiv og ikke går bort til arbeidsreise. Vi inngår ikke kompromisser knyttet til sikker drift av våre fartøyer, og dessverre er det slik at i noen spesielle tilfeller får det uønskede følger i form av kansellerte turer.

Avisa Nordland er bekymret for situasjonen til neste år. Jeg kan forsikre at vi som rederi skal lære mye av årets sommer, og søke å gjøre ting enda bedre i årene framover. Det er helt nødvendig at vi innenfor maritim næring tar grep som monner på litt lengre sikt: Vi må øke rekrutteringen slik at flere velger maritime fag som gir svært mange spennende muligheter framover. Vi vil framover jobbe tettere med andre rederier, partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene for å overbevise unge om å velge en karriere som sjøfolk.

Jeg blir noe oppgitt når Avisa Nordland tyr til billige retoriske knep i det som helt åpenbart er en utfordrende situasjon. Vi har virkelig anstrengt oss, men situasjonen med mangel på arbeidskraft i etterkant av pandemien har tatt svært mange arbeidsgivere på senga – i Norge så vel som internasjonalt. Det er det daglige beskrivelser av i media fra en rekke bransjer. Når avisa indikerer at vi ikke tar vårt ansvar på alvor så er det åpenbart ikke grunnlag for en slik påstand. Som rederi er vi stolte av å være en viktig samferdselsaktør i fergefylket Nordland, og gjør hva vi kan for å levere gode tjenester til de reisende i tråd med de avtaler vi har med de offentlige innkjøperne.

Igjen så beklager vi de ulemper ruteinnstillingene har medført for reisende, men når AN insinuerer at Torghatten Nord nærmest skulle ha planlagt for kanselleringer, så er det grunnløse spekulasjoner uten rot i virkeligheten.