Alexander Skadberg etterlyste i et innlegg i Avisa Nordland gode tilbud til ungdommene i Bodø. Han har rett i at det er for få lavterskeltilbud til de unge – steder hvor de kan være uten krav til prestasjoner. Utekontakten gjorde i fjor et feltarbeid for å kartlegge ungdomsmiljøet i sentrum, og konklusjonen er at ungdommene mangler sosiale møteplasser. I rapporten fra Utekontakten kom det fram at både ungdommene selv og foreldre etterlyser det.

Bodø Røde Kors har lenge jobbet for å få på plass Fellesverket, et ungdomstilbud som finnes i mange andre norske byer. Nå har vi endelig kommet så langt at vi i disse dager er på befaring for å finne det beste lokalet for et slikt tilbud, i Bodø sentrum.

Fellesverket Bodø skal først og fremst være en møteplass hvor ungdom er velkommen til bare å «henge» sammen med andre unge og med frivillige voksne. Vi skal ha ulike aktiviteter, mat, leksehjelp og mulighet for å få arbeidstrening for de som ønsker dét. Til Fellesverket skal det være gratis å komme.

Men én ting er sikkert; vi trenger å få med oss både ungdom, voksne, politikere og det lokale næringslivet! Som frivillig organisasjon har vi søkt om og fått midler til å starte opp Fellesverket. Gjensidigestiftelsen ga oss en raus gave før jul, og takket være prioritering fra Bodø kommune har vi fått midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er en startpakke vi ikke hadde klart oss uten. Men skal Fellesverket bli et varig tilbud, er vi avhengig av at Bodø-samfunnet støtter opp om det.

Det er også viktig at de unge får være med og avgjøre hvordan Fellesverket skal være. Det skal tross alt være deres sted! Vi oppfordrer derfor ungdom som ønsker å påvirke arbeidet vårt framover til å ta kontakt med Bodø Røde Kors.

Håpet vårt er – som Alexander Skadberg skriver, å skape en god arena som vil gi langsiktige verdier for byen.