Jeg vet ikke om hvor mange innlegg jeg har hatt om dette livsfarlige gangfeltet, fra kommunale Lyngveien, foran gangfeltet i den statlige Olav V.gt. på motsatt side, fra kommunale Moseveien. Jeg er ikke den første som har skrevet om dette gatestykket. Allerede på midten av 1970-tallet, mener det var i år 1976, skrev sivilforsvarsmann Aslak Skålvoll og arbeiderpartiets lokalpolitiker Sara Johannessen om den planlagte nye innfartsåren til Bodø lufthavn, Langstranda industriområde, Vestbyen boligfelt og Bodø sentrum. De mente den beste løsningen var å legge inn/utfarts åren, deler av den på innersiden av flyplass gjerdet, altså utenom boligfeltet på øvre Hernes. Papirene ble sendt til Stortinget og regjeringen. Miljøverndepartementets leder var Gro Harlem Brundtland den gang, men ble nedstemt.

Vi krever:

– Nedsatt fart til 40 km/t.

– Et lysstoppsignal i nevnte gangfelt.

– Noen få fartsdempere.

– Fint om vi kunne fått tilgang til den flotte lekeplassen, øverst i Løvetannveien. Via ei sluse gjennom støygjerdet.

Dette er meget billige punkter å få utført raskt, kontra ei dødsulykke i dette gangfeltet. Flere lokale politikere har engasjert seg, samt og ikke minst transport næringen, taxi sjåfører, bussjåfører, privatbilister, små skolebarn, ungdommer, voksne, eldre med og uten rullator, hørselshemmede, synshemmede og rullestol brukere. Vi krever at dette raske og korte arbeidet blir utført raskt, med hensyn på å unngå ei trasig ulykke.