Norge har klart seg godt i møtet med Covid-19. Vanlige folk har ofret mye i møte med pandemien, og da er det spesielt viktig å ha kontroll over smitten som bringes inn i landet. Regjeringen har dessverre gjort for lite for sent når det kommer til importsmitte. Derfor var det nødvendig at opposisjonen tok ansvar med nye tiltak.

Ap har lenge krevd innføring av strengere tiltak, men regjeringen har vært arrogant og lite lyttende. Et samlet Storting har stått bak regjeringens håndtering av situasjonen, men når velbegrunnede forslag kommer fra opposisjonen tales det til døve ører i regjeringskontorene. For eksempel mente helseministeren rett før nyttår at obligatorisk testing på grensen var et dårlig forslag som kunne gi falsk trygghet. Rett etter nyttår sa han likevel at han ville innføre det. Da hadde Ap bedt om det helt siden oktober. Den samme arrogansen ser vi også i forhold til tiltak for studentene og for bedre permitteringsordninger. Dette er forslag som ikke hadde blitt vedtatt om regjeringen hadde fått det som de ville. Bunnivået for regjeringens arroganse var likevel da statsministeren fra Stortingets talerstol 19. januar sa at Aps forslag om krafttak mot importsmitte var å «slå inn åpne dører».

Vår erfaring er dessverre at mens regjeringens ører har vært forseglet for forslag fra andre, er det på grensen dørene har stått på vidt gap.

Ap fant denne uken sammen med Sp, SV og Frp, og sikret flertall for en rekke tiltak som skal begrense faren for importsmitte i Norge. Dette er helt nødvendige tiltak for å redusere faren for flere store oppblomstringer av smitte, og skal sammen med vaksinering gi muligheter for å åpne samfunnet stegvis igjen. Ap har fått gjennomslag for at det skal bevilges mer penger til kommunene slik at de får dekket sine kostnader ved å teste alle ved ankomst og øvrige tiltak for å begrense importsmitte. Det skal bli bedre testkapasitet på flyplassene og strengere reaksjoner hvis karantenereglene brytes. Arbeidstilsynets mulighet til å foreta tilsyn skal styrkes, og det samme skal grensekontrollen ved både de store og små grenseovergangene. Alle disse tiltakene er viktige for å sikre bedre kontroll og at eventuell smitte stoppes før den spres på arbeidsplasser og i lokalsamfunn. Regjeringen har vært passive i møte med importsmitten. Heldigvis har Ap både tatt ansvar og fått gjennomslag i Stortinget sammen med flere av opposisjonspartiene for en politikk som er tjenlig for folk og lokalsamfunn over hele landet. Like viktig er det at kommuneleger og ordførere over hele landet har tatt og tar en stor del av ansvaret i den viktige jobben med smittevern.