Arbeiderpartiet vil at alle barn skal kunne delta i SFO. Da må vi gi vanlige familier en pris de har råd til. Nå starter vi med gratis SFO for førsteklassingene!

SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Ett av tre av de yngste barna på 1-4. trinn deltar ikke i skolefritidsordning (SFO) i dag. Mange av dem fordi tilbudet er for dyrt for familieøkonomien. I dag vet vi at det skaper grobunn for store og varige sosiale forskjeller når barn fra familier med dårlig råd ikke får delta i fellesskapet på SFO, men i stedet må gå hjem alene. For det enkelte barn og hennes klassekamerater merkes det også godt hvem som ikke er med i leken – og det kan påvirke hvordan barna har det på skolen og båndene de knytter der.

Når vi vet at pris er blant de viktigste årsakene til at barn ikke deltar i SFO, må vi gjøre noe med det. Særlig i en tid da familieøkonomien er under press på flere fronter.

Nå ruller Ap/Sp-regjeringen ut gratis kjernetid i SFO for førsteklassingene og utvider med det fellesskolen for første gang på mange år. Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og prisen for et heltidstilbud vil bli rimeligere for alle. Det er historisk!

For i dag er det store forskjeller på hvor mye en SFO-plass koster, fra gratis tilbud enkelte steder til over 4000 kroner i måneden for full plass andre steder. Å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle barn ved å redusere prisen, er derfor en viktig del av å styrke fellesskolen.

Samtidig er det store kvalitetsforskjeller på SFO-tilbudet. Mens noen barn får et rent oppbevaringstilbud, får andre et mer mangfoldig tilbud med varierte aktiviteter, kulturtilbud og leksehjelp. Neste steg blir derfor å øke kvaliteten på SFO i hele landet. Derfor skal vi satse på de ansatte i SFO, slik at flere vil bli og utvikle seg i yrket. Ansattes kompetanse er den viktigste faktoren for å gi barna god kvalitet – også i SFO.

Skal vi gjøre SFO til en sterkere fellesarena for barna våre og samtidig utjevne forskjeller, må vi gjøre tilbudet både billigere og bedre. Det er Ap/Sp-regjeringa nå godt i gang med.