Vitux produserer geléputer for vitamin- og kosttilskudd. Har du små barn, kjenner du trolig til produktene. Geléfiskene med omega-3-tilskudd er populære blant de minste. Teknologien er utviklet av forskere ved NTNU, som har tatt patent på teknologien.

Produksjonen er lagt til Andøy. Det har skapt 40 lokale arbeidsplasser. Nå bygger Vitux en tredje produksjonslinje i Vesterålen. I tillegg håper bedriften å bli godkjent lærebedrift. I Andøyposten ga ordfører Knut Nordmo næringsaktører som Vitux æren for at kommunen igjen opplever befolkningsøkning etter år med nedgang.

Investinor og Norinnova Investgikk inn i forløperen til Vitux i 2009. Vi har investert en kvart milliard kroner i selskapet. Først i 2018 gikk bedriften i pluss, 2020 ble et gjennombruddsår med tanke på lønnsomhet.

Slike suksesshistorier inspirerer oss når vi skal etablere et nytt storfond i nord.

Fondet skal ha en minimumsstørrelse på 400 millioner kroner, der staten investerer inntil 50 prosent. Regjeringen vurderer å øke statens bidrag med ytterligere 200 millioner kroner, dersom private matcher dette.

Investinor skal forvalte den statlige eierdelen og lyse ut forvaltningen av fondet. Det skal velges en privat forvalter som tar investeringsbeslutninger, driver aktiv forvaltning og er ansvarlig for å sikre privat kapital til fondet. Forvalteren velger hvor i Nord-Norge fondet skal ligge. Det skal investere i små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial uavhengig av bransje. Det gir et fantastisk godt utgangspunkt for fondet, som kan investere i alt fra nyetablerte selskap uten omsetning til etablerte bedrifter som trenger muskler for videre vekst.

Da regjeringen kunngjorde nyheten i vår, skrev næringsminister Nybø og fiskeriminister Ingebrigtsen at Nord-Norge er en av landets mest skapende og bærekraftige landsdeler. Mange år med økonomisk framgang, lav arbeidsledighet og framtidsrettede næringer gjør Nord-Norge til mulighetenes landsdel. Skaperkraften er stor.

Nord-Norge har altså alt – bortsett fra risikovillig kapital. Men det er ikke unikt for landsdelen.

Norske selskaper med lange og kapitalkrevende utviklingsløp sliter med å finne private kapital. Det offentlig Mjøs-utvalget kalte det markedssvikt. Risikoen er høy og kapitalbehovet for stort. Derfor må vi korte inn avstanden fra muligheten til midlene.

Det finnes en rekke eksempler på lovende forskningsintensive bedrifter med lange utviklingsløp i Nord-Norge – Calanus, Lytix og Prophylix er bare noen. Målet vårt er å tilby kapital og kompetanse i en kritisk fase for slike selskaper sammen med private investorer. Nøkkelen er at private investorer bidrar med kapital på samme betingelser som Investinor. Vi skal tjene penger på at fondet forvaltes av profesjonelle, uavhengige forvaltere.

Fondet skal opereres på markedsmessige vilkår, det vil si uten risikoavlastning for private. Vi skal sette rammer som gir best mulige forutsetninger for bærekraftig vekst. Det viktigste er å velge ut et dedikert team som har tillit hos investorene, og som er opptatt av å skape sterk, langsiktig avkastning på en ansvarlig måte. Staten vil at Investinor skal gjøre valget av forvalter gjennom en åpen, transparent, ikke-diskriminerende og objektiv utvelgelsesprosess. Et godt eksempel på noen som har lyktes med dette, er såkornfondet KapNord Fond. Det nordnorske fondet drives i dag som et privat fond etter tilbakebetaling av statens innskudd. Nå starter prosessen med å finne neste suksessforvalter i nord.

Under Arctic Innovation Week vil dere møte teamet fra Investinor som skal velge forvalter og investere inntil 400 millioner kroner på vegne av staten. Onsdag 20. oktober byr vi på frokost og finansprat på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Du er herved invitert – ikke minst til å investere i morgendagens næringsliv i nord.