Avgiftene ved Bodø lufthavn er langt høyere enn Tromsø og Evenes. Årsaken er at ved Bodø lufthavn må flyselskapene betale hundre prosent av avgiftene, som er fastsatt av Avinor, godkjent av Luftfartstilsynet og akseptert av Samferdselsdepartementet. Mens Tromsø og Evenes kun betaler 70 prosent. Rabatten gjelder alle lufthavnene nord for Bergen, med unntak av Værnes og Bodø. I tillegg har Bodø lufthavn et støytillegg som eneste lufthavn i Norge. Tillegget økes med 50 prosent for trafikk mellom kl. 20.00 og 08.00. Til sammen er dette sterkt konkurransevridende.

Årsakene til de ulike avgiftene ligger langt tilbake i tid. På 1960-tallet, da ordningen ble innført, var begrunnelsen å holde nede billettprisene for å sikre marginale kommersielle flyruter i distriktene. Ulikt avgiftsnivå er altså distriktspolitikk, og for 70 år siden helt nødvendig for å sikre et flytilbud i distrikt med lavt passasjergrunnlag og potensielt ekstremt dyre flybilletter. Ordningen blir jevnlig vurdert, blant annet i lys av EØS-avtalen, men er altså ikke endret siden den gang.

Det er grunn til å se på denne sterkt konkurransevridende ordningen på nytt. Det er muligens gode grunner for å opprettholde ordningen for eksempel i Finnmark, der passasjergrunnlaget er lavt. Men vi kan vanskelig se at Tromsø lufthavn Langnes, eller Evenes, trenger subsidier. Tromsø hadde nesten 2,4 millioner passasjerer i 2019, før pandemien traff også luftfaren. Bodø lufthavn hadde 1,9 millioner samme år. Det markante forskjellen i passasjertall i et normalår tilskrives blant annet økt chartertrafikk til og fra Tromsø, som igjen skyldes at det er billigere for charterselskapene å opprette ruter til Tromsø enn Bodø.

Det er forståelig at både flyselskap og charterselskap vurderer hvor det skal opprettes ruter. Selskapene vil alltid se etter det rimeligste alternativet, noen som igjen gir utslag både på fortjenesten og billettprisene til passasjerene. Det rammer turistnæringen i Nordland, som går glipp av et ukjent antall charterturister hvert år. Avinor mister inntekter fra Bodø lufthavn av samme grunn. Konkurransefortrinnene til Evenes og Tromsø er åpenbare.

Det er svært mye som er endret innen luftfarten siden 1960-tallet, da flyreiser ikke var allemannseie og et helt nødvendig transportmiddel. Støyskjerming på nattetid var også mer aktuelt da, med en flyplass tett inntil bebyggelsen. Nå bråker flyene mye mindre. Det er altså gode grunner til å se på regelverket på nytt, og i det minste sidestille de to største flyplassene i landsdelen når det gjelder avgiftstrykk.