Arbeiderpartiet vil på sitt landsmøte 15.–17. april diskutere tiltak som kan bøte på at antallet unge uføre er doblet og at ungdomsledigheten er blitt skyhøy under koronakrisen. Aps svar er først og fremst å foreslå en NAV-reform og styrket fagopplæring. Men ikke glem å ta i bruk ressurser i næringslivet som vi allerede vet fungerer godt.

Vi er helt enige med Ap i at det må satses enda mer på å få unge i jobb. Dette er ikke minst viktig under pandemien. Da må alle gode krefter få lov å bidra. Bemanningsbransjen skaffer hvert år jobb til rundt 80.000 personer. Av disse er 1 av 4 under 25 år. 17 prosent kommer fra skolebenken og 40 prosent kommer fra arbeidsledighet. Bemanningsbransjen kobler effektivt mennesker som trenger jobb med jobber som trenger mennesker. Som ansatt i bemanningsbransjen er man normalt fast ansatt i en forutsigbar stillingsprosent.

De fleste jobber via en bemanningsbedrift en kort periode. Det gir en unik mulighet til å vise hva man duger til og ofte vil oppdraget lede til jobb i innleiebedriften. Mulighetene i bemanningsbransjen fortjener derfor å bli løftet fram og støttet politisk.