Utbyggerne i norske byer har fått mye kritikk for å drive boligprisene oppover, uten å bidra til byutviklingen med spesielt positivt fortegn. Mye av den kritikken er helt berettiget.

I Bodø er problematikken rundt et boligmarked med flere og dyrere leiligheter i et mer og mer fortettet sentrum enda spissere. Prisutviklingen er ikke stagget av de regulatoriske grep kommunen og politikerne har vedtatt. Mens utbyggerne, naturlig nok, har vært mest opptatt av å hente profitt fra prosjekter hvor volumene er langt større enn marginen.

Storstilt prosjekt

Debatten har også handlet om byens kvaliteter. Utsikt og nærhet til havet har gått igjen. Et av de prosjektene som - igjen, med rette - har utløst mest debatt de siste årene er Morten Jakhelln og Petter Stordalens samarbeidsprosjekt på kaikanten i Sjøgata.

Nå er Quality Hotel Ramsalt åpnet, som en siste brikke i Jakhelln og Hundholmen Byutviklings nokså ambisiøse planer for området. Det store ankepunktet da prosjektet ble lansert var at hotellet sperrer for siktlinjen mot sjøen fra Bankgata. Når vi samtidig vet at kommunen ga dispensasjon fra byggehøydereguleringen, noe en annen utbygger hadde fått nei til på samme tomt noen år i forveien, er det ikke rart at saken vakte både oppsikt og debatt.

Selve utformingen av hotellet, når det nå står ferdig, er også gjenstand for diskusjon - som seg hør og bør. Ethvert prominent bygg i en by vil medføre debatt om arkitektur. Også det skulle bare mangle.

Men like fullt: Det som har skjedd i Ramsalt-området har forvandlet en del av byen som tidligere, strengt tatt, lå helt brakk. Hvor det før var kontorbygg og en kaikant som i alle fall ikke fristet til en spasertur, har man nå fått sluttført kaipromenaden og skapt en sammenhengende forbindelse fra hurtigrutekaia til Moloen.

Ikke bare profitt

Og hvor denne delen av Sjøgata omtrent var det siste sted i byen man vurderte å sette kursen for, om man oppholdt seg i sentrum, ligger det nå intet mindre enn tre spisesteder med havutsikt som perler på en snor. I tillegg til en vinbar, et bakeriutsalg og flere andre tilbud.

Parallelt med dette er det selvsagt etablert mange leiligheter og et flunkende nytt hotell. Selvsagt er det lønnsomhet som ligger til grunn for alle forretningsmessige beslutninger om å bygge noe.

Men i tilfellet Morten Jakhelln er det ikke bare profitt som ligger bak. Det kan det ikke være, for da kunne man valgt helt andre og billigere løsninger. Profitten i Ramsalt-prosjektet er rett og slett langt fra maksimert. Det finnes nok av uinspirerte modulbygg av mer eller mindre ok kvalitet, som ikke tilfører byen noen særskilte eller ekstra kvaliteter.

Da kan vi godt gi ros for de som tenker litt annerledes. Samtidig som vi diskuterer om ikke tårndelen av Ramsalt-hotellet kunne vært snudd - for å holde siktlinja fra Bankgata fri.