FNs klimapanel har nettopp lagt fram sin Klimarapport. Det er i sannhet en alvorlig rapport som slår fast at de raske klimaendringer vi nå ser er menneskeskapte.

Alarmklokkene er øredøvende og bevisene er uomtvistelige. Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker, sier FNs generalsekretær.

Klimarapporten er så tydelig og så viktig for menneskeheten og kloden vi lever på at den må være det viktigste temaet i årets valgkamp. Hvordan vi som nasjon kan bidra til å minimalisere klimaendringene er etter min oppfatning viktigere enn alle de andre spørsmålene som diskuteres. Derfor vil jeg anmode alle om å tenke gjennom hva de synes er viktigst og så bruke stemmeretten sin i forhold til det. Vi stemmer for fremtiden også.

Alt tyder på at ekstremvær som vi ser flere steder i verden nå vil bli hyppigere og mer alvorlig, og vi har nå enda sterkere bevis for at dette skyldes menneskelig påvirkning, skriver Miljødirektoratet i sin oppsummering av rapporten.

Konsekvensene vil med stor sannsynlighet bli tørke og skogbranner flere steder i verden. Det vil påvirke landbruk, turisme og helse.

Andre steder som i Norge vil man med stor grad av sannsynlighet oppleve mindre snø og flere flommer. Det vil påvirke vår energiproduksjonsevne, turisme og infrastruktur. En av «armene» til Golfstrømmen står i fare for å stoppe opp. Det vil i så fall føre til store endringer for klimaet i Nord-Norge og for fiskeriene våre.

Havnivået stiger. Ved en gjennomsnittlig temperatur som øker 1,5 – 2 grader vil havnivået i løpet av 200 år kunne stige med 2-6 meter. Dette vil i så fall medføre at millioner av mennesker mister bosted og byer som Oslo, Bergen, Kristiansand, Bodø vil i være vanskelig å kjenne igjen.

Artsmangfoldsutviklingen vil bli sterkt negativ. Arter av dyr, insekter, planter vil kunne dø ut.

Og alt dette skjer hurtigere enn noen gang tidligere.

Dette er alvor.

Vi kan ikke tillate oss selv å ikke gjøre det vi kan for å endre disse scenariene. Klimarapporten krever handling av oss. Våre forbruksmønstre og reisemønstre må endres. Industrien må omlegges. Olje- og petroleumsindustriens fremtid må gjennomtenkes. Nå må vi lytte til det verdens ledende klimaforskere sier. Vi må som samfunn og enkeltpersoner øve oss i å tenke Bærekraft!

Hva kan kirken gjøre?

Som kirke må vi ta dette på alvor og tenke gjennom hvordan våre forbruksmønstre er. Driften av grøntarealene våre må gjøres mer miljøvennlig, måten vi bedriver oppvarming av våre store bygg må gjennomtenkes. Vi må reise mindre i jobb. Vi må som kirke i større og tydeligere grad ta opp dette temaet i trosopplæringen og på prekestolene. Vi bedriver ikke partipolitikk dersom vi snakker høyt om å verne livet til og på planeten!

Hva kan jeg gjøre?

Jeg må tenke nøye gjennom mitt forbruksmønster, mitt reisemønster og spisemønster. Trenger jeg alle de nye tingene? Må jeg vaske klærne så ofte? Må jeg reise til Syden 1-3 ganger i året for å føle at jeg har ferie? Må jeg kjøre så mye med egen bil? Kan jeg endre på spisevanene mine og fortsatt leve godt og lykkelig?

Det er mange områder i livet vi må tenke gjennom på nytt. Det har vi ikke vondt av selv om det kan smerte litt.

Er det håp?

Det er håp for fremtiden, men det fordrer at vi gjør noe nå!

Her må vi stå sammen og våge å gjøre det som er rett. Det kan koste, men det er verdt det!