Da pandemien kom ble vi alle oppmerksom på den viktige jobben de ansatte i helsevesenet, barnehagene og skolene gjør. De er en hær av dyktige profesjonsutøvere vi i hverdagen har tatt for gitt. Nå har vi latt oss imponere over deres kompetanse og deres evne og vilje til omstilling. Dette til avgjørende nytte for samfunnet i en krisetid.

I disse dager er barna tilbake i barnehagene. Elevene i grunnskolen kommer gradvis tilbake til skolebyggene og i fysisk møte med lærerne og medelever. På kort tid har lærerne omstilt seg fra århundre lange tradisjoner med undervisning der elevene er samlet i et klasserom og over til undervisning via digitale medier. Nå er de i full gang med enda en omstilling der de med trygghet skal sikre elevene en smittefri barnehage- og skolehverdag. Underveis har lærerne hatt fokus på hver enkelt elev, på læring, danning og ikke minst på å sikre barna og elevene en helsefremmende hverdag.

Naturen som arena for aktivitet og læring

Utrolig mange barnehager og grunnskoler i Nordland har lang erfaring med bruk av naturen som arena for aktivitet og læring. I nær sagt alle barnehager og grunnskoler finner vi lærere med unik kompetanse i nettopp læring i friluft. En av myndighetenes klare råd både til barnehagene og grunnskolene er å flytte mest mulig av aktivitet ut av klasserommet og inn i naturen. Dette vil vi i Nordland greie med glans. Så å si alle barnehager og grunnskoler har nærmiljø som er spekket med spennende aktivitets - og læringssteder. Dette kombinert med eksisterende utekompetanse hos våre lærere, vil gjøre det lettere å etterkomme myndighetenes råd. I tillegg til å sikre barna, elevene og de ansatte en trygg smittefri hverdag, vet vi at bruk av naturen gir en rekke positive effekter både for helse, læring og trivsel. I en rar og litt uvirkelig tid tillater vi oss til å se det positive i at det blir mer uteaktivitet i barnehagene og skolene.

Vær kledd for en hverdag ute

En viktig forutsetning for god aktivitet og læring i friluft er at barna og elevene er kledd for en hverdag ute. I Nordland vet vi at været kan variere fra sol til styrtregn på få minutter. Foreldrene har nå et særlig ansvar for at alle møter hver eneste morgen med skotøy og klær tilpasset en hverdag ute. Dette er en forutsetning for at lærerne skal lykkes i sin fra før meget kompliserte yrkesutøvelse.

Nå må vi å heie på lærerne og alle andre ansatte i barnehagene og skolene i Nordland. Bli med i heiagjengen.