Skal vi slutte å tilby et godt helhetlig og rusfritt ettervern til de som trenger det? Flertallet i bystyret vil legge ned etterverntilbudet Fri og sette av 2 millioner til et ambulerende tilbud. Det er dessverre hverken fugl eller fisk.

I samarbeid med kommunen ble Fri etablert høsten 2019, og i desember flyttet de første beboerne inn. En av dem var Bjørn som hadde sonet ferdig en lang dom. Han sto fram med sin sterke historie i avisa forrige uke. Bjørn sier:

Jeg var motivert. Men jeg tror ikke at jeg ikke hadde klart det uten Fri, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Jeg vet om mange som meg, som er fast bestemt på at de ikke vil tilbake i det kriminelle miljøet, men når du ikke har noe annet, skal det mye til at det holder. Enten er det narkotikaforbruket eller så er det pengemagneten som tar deg. Du blir dratt inn igjen med én gang. Her har jeg fått stoppe opp og puste. Jeg kom inn i et kollektiv med inkluderende ansatte som brenner for jobben sin. Jeg har fått et puff i riktig retning.

Det ser ut som et flertall i bystyret ikke er villige til å fortsette dette samarbeidet. I så fall legges Fri ned før vi får vist at det duger. Vi fikk altså de første beboerne i desember, og i begynnelsen av mars stoppet som kjent alt opp. Det er vanskelig å akseptere at man kan konkludere med at tilbudet ikke treffer et behov. At fire av de seks plassene kommunen betaler for er i bruk, mens enda en er på vei inn, er vel egentlig kjempebra etter bare noen måneders drift? Bjørn forklarer:

– De sier at Fri er lite brukt. Ja, men det er altfor nytt til at det er kjent. La det få tid på seg. Til og med ansatte i fengslene tror at Fri er det samme som Junkerveien var før, med aktiv rus.

Et helhetlig rusfritt tilbud til mennesker som Bjørn, kan organiseres på flere måter og Kirkens Bymisjon vil gjerne være med å utvikle Fri i samarbeid med kommunen. Det handler om felleskap, støtte og motivasjon, aktiviteter, bolig og arbeid. I den sårbare fasen er det avgjørende at det er noen som kan ta den avgjørende praten eller turen til Keiservarden. Akkurat her og nå. Det hjelper ikke å ha en avtale om et besøk i morgen. Bjørn pakker det ikke inn når han avslutter:

– Jeg er blitt kjent med meg selv og har funnet noe jeg liker. Jeg tenker på dem som kommer etter meg. Hvis bystyret vedtar disse kuttene, er det tegn på en syk by. Da mener jeg at de tar de svake til fordel for en fasade som de vil folk skal se. Det er sykt.

Gode politikere i Bodø: Det er som kjent ingen skam å snu! Gi oss forutsigbarhet og rammer til å fortsette å gi mennesker som trenger det en mulighet for en ny start i livet! Det er også god samfunnsøkonomi for en kommune i krise.