Jordvern Nordland har i sin informasjon at det kun er 3 % av Norges landareal som er dyrket og brukes til matproduksjon. Nå viser en ny oversikt at dette er feil. De siste 20 årene har 25 % av matjorda blitt borte. 2,1 % av Norges landareal er fulldyrket areal. Tar vi med innmarksbeite og overflatedyrket areal kommer vi fram til 2,56 % av Norges landareal, ifølge en artikkel i avisa Nationen 15.02. Norge er i et bunnsjikt når det gjelder dyrkes areal pr. innbygger. Årsakene til at vi har mistet så mye matjord-arealer er bygging av hus, veier og industri på gode jordbruksarealer i sentrale strøk, samt at små og tungdrevne arealer har gått ut av drift. Nydyrking har ikke kompensert for denne nedbyggingen av matjord.

Jordvernmålet de siste årene har vært maks 4000 da pr. år, maks 200 da i Nordland. Den reelle nedbyggingen i Norge totalt har vært på 8100 da pr. år de siste 20 årene.

Dette er en alvorlig utvikling for vår evne til å brødfø egen befolkning i kommende generasjoner. Det er på tide å tenke alternativt på hvor kjøpesentre og hus skal bygges. I Nordland finnes alvorlige eksempler på hvordan politikere blir mer opptatt av kortsiktig vekst og næringslivets behov, enn langsiktig bærekraftig utvikling. Bodø bystyre har nettopp vedtatt å bygge Mørkved handelspark på dyrket areal utenfor Bodø by. Vestvågøy kommunestyre valgte å gi Lofoten Handelspark mulighet til å bygge på gode landbruksarealer på Leknes. Disse prosjektene er enda ikke igangsatt fysisk – det er enda tid å snu.