Hvert eneste selvmord er en tragedie. For han eller hun som opplever livet så tungt og mørkt, at det fremstår som en løsning å forlate det. For familie og venner som står tilbake i sjokk og sorg. For det store fellesskapet som mister en av sine. Selvmord er et betydelig samfunns-og folkehelseproblem.

Selvmord blant eldre er et underkommunisert problem. Hvert år tar mellom 75 og 100 personer sitt liv og det er store mørketall. Mange selvmord blir registrert som vanlige dødsfall. Enten fordi familien vil respektere avdødes ønske om å forlate livet eller fordi det ikke registreres som selvmord av helsevesenet. Slik kan vi ikke ha det !

8 departementerhar nå vært med på å utarbeide regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord. Med den innføres en nullvisjon for selvmord i Norge. En nullvisjon skal bidra til at tjenester og sektorer i større grad setter av ressurser til å forbedre sitt selvmordsforebyggende arbeid.

De 6 mål for planen er.

Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeid.

Trygg kommunikasjon om selvmord-

Begrenset adgang til metode for selvmord.

God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsresiko.

Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte.

Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.

Denne planen ble fremlagt på dagen for det store møte om selvmordsforebygging, som statsminister Erna Solberg hadde innkalt til på dagen for selvmord. Der deltok også Senior Norge med generalsekretær Knut Chr. Høvik, om spesielt fremhevet de høye selvmordstall blant eldre og mulige årsaker til disse.

Vi kan ikke akseptere, at så mange eldre tar livet sitt !

"Vi må gjøre livet til å leve med for den som strever.

Denne planen handler om det.

Den handler om å høre hjemme og høre til.

Den handler om å bli sett slik du er og der du er.

Den handler om å søke hjelp og få hjelp som hjelper

Den handler om å mestre oppoverbakkene og nedoverbakkene i livet."