Kjære leser, abonnent og annonsør. Det har gått over en uke siden flere av Amedias sentrale datasystemer ble angrepet av kriminelle hackere og satt ut av spill. Dette rammet Avisa Nordland, som ikke kom ut med papirutgave onsdag og torsdag i romjula. Etter to dagers stopp har vi klart å gi våre abonnenter sin daglige papiravis igjen.

Heldigvis har våre nettsider hele tiden fungert som normalt. Det har gjort oss i stand til å levere viktige nyheter til våre lesere og abonnenter gjennom døgnet på an.no. For å sikre publikums tilgang til vår journalistikk, har vi i tråd med vår samfunnsviktige rolle fjernet betalingsmuren. Det betyr at alle har tilgang til alt innhold inntil videre.

Angriperne la igjen et «visittkort», med instruksjoner om hvordan betalinger av løsepenger kan finne sted. Amedia har valgt å ikke åpne dialog med angriperne, og har overlatt etterforskningen til politiet. På prinsipielt grunnlag er det uaktuelt å gå i dialog og betale løsepenger. Det vil bidra til å støtte organisert kriminalitet. Vi ønsker ikke å bidra til å gjøre slike alvorlige dataangrep lønnsomme for kriminelle.

Avisa Nordland og Amedia er dessverre ikke alene om å ha vært utsatt for denne type angrep. Nortura og Nordland fylkeskommune er ferske eksempler på det. Det er ingen trøst, men en konstatering av hvordan sentrale virksomheter i et velfungerende samfunn kan lammes gjennom denne type angrep.

Amedia, som er Avisa Nordlands største eier og leverandør av sentrale tjenester, jobber fortsatt med å kartlegge omfanget og konsekvensene av angrepet. For å unngå nye angrep og misbruk av personsensitiv informasjon må sikkerhetsprosedyrer følges. Det vil derfor ta flere uker før alle systemer er på plass igjen. Selv om dette er en tålmodighetsprøve for våre ansatte, er målet å gi deg som leser, abonnent og annonsør like gode produkter som før. Alt er ikke på plass, men vi er et langt stykke på vei.

Til våre abonnenter: Vi understreker at opplysninger som ditt passord til aID-innlogging, din lesehistorikk, informasjon om ditt bankkort og din betaling ikke er berørt. Vi har ingen informasjon om at persondata er misbrukt på noe vis. Det kan imidlertid ikke utelukkes at navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato og opplysninger knyttet til din abonnementshistorikk kan være på avveie. Det ble tirsdag sendt ut e-post til våre abonnenter med informasjon om dataangrepet.

Til våre annonsører: Først vil jeg beklage at noen annonser ikke ble distribuert gjennom papiravisa i romjula. Digital annonsering har gått som planlagt. Vi har hatt kontakt med våre lokale og regionale annonsører for å bidra til gode løsninger. Vi har fått ut budskapene digitalt og i papiravisene i etterkant. Takket være midlertidige løsninger har vi nå god kontroll også her.

Igjen vil jeg takke våre kunder for tålmodigheten. Jeg vil også takke våre medarbeidere som har jobbet hardt og mye uten våre vanlige verktøy. Vi har følt oss som snekkere uten hammer og sag. Selv om problemene ikke er løst tar jeg sjansen på å love at vi skal levere gode papirprodukter og produsere innhold med uforminsket styrke på an.no.