Det er så mye billigere å forebygge, .framfor ei alvorlig ulykke skulle inntreffe i dette gangfeltet, fra kommunale Lyngveien, foran gangfeltet i den statlige Olav V.gt. og motsatt, fra kommunale Moseveien.

- Ett lysstopp signal på hver side av gangfeltet.

- Nedsatt fart til 40 km/h.

- Noen farts dempere.

- Ei sluse inn til den kommunale lekeplassen i Løvetannveien.

- Transport næringen, syklister, skolebarn, m.fl. vil også ha stengt av de tre private utkjørslene, som alle har utkjørsler på baksiden, inn i Einerveien.

Håper ikke Statens vegvesen og Bodø kommune venter på ei alvorlig ulykke i dette nevnte gangfeltet. Den aller beste løsningen ble lansert i år 1974-76. Nemlig å legge deler av innfartsåren like innenfor flyplass gjerdet, utenom boligfeltet.