Gå til sidens hovedinnhold

Vi gambler ikke med livet i havet – flytt iskanten sørover!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi kan ikke ta noen risiko knyttet til livet i havet ved iskanten! Iskanten er Barentshavets matfat. Området er et sårbart økosystem, som skal overleve oljealderen, og sørge for liv i havet og mat til verden. Ved iskanten blomstrer algene opp, noe som igjen er mat for krepsdyr, som igjen blir spist av arter lenger opp i økosystemet som hval, sel og isbjørn. Petroleumsaktivitet har ingenting i et så viktig matfat å gjøre.

Iskanten er definert som et særlig verdifullt og sårbart område. De klare faglige rådene fra blant annet Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet (i Faglig forum) er å flytte grensen for iskanten lenger sør enn den er idag.

Riksrevisjonen påpeker også at de store avstandene dersom en benytter den nordligste grensen for iskanten, vil gi store utfordringer for beredskapen med lang responstid, dårlig telekommunikasjon og begrenset tilgang til oljevernressurser. Petroleumsvirksomhet i områder med is gjør det også vanskelig å bekjempe akutt forurensning dersom et uhell skulle skje. Man vet rett og slett ikke om oljevernberedskapen vil fungere i praksis så langt nord til havs.

Det er globalt funnet mer olje og gass enn verden samlet kan bruke. Vi skal omstille samfunnet fra å være avhengig av olje og gass, til fornybare energikilder. Ved å verne Barentshavet nord og flytte iskanten sørover, bidrar vi ikke bare til å trygge et av de viktigste områdene i Arktis, men også til den globale utvikling mot et mer klimavennlig samfunn. En annen side ved saken, dersom en åpner opp for mer petroleumsaktivitet i dagens område, er at det tidligst vil være produksjon godt ut på 2030 tallet – på samme tid som Norge skal kutte minst 50% av vårt nasjonale klimagassutslipp. Dette henger ikke i hop dersom en tar internasjonale klimaavtaler på alvor.

Vi leser med undring at en rekke Arbeiderparti-ordførere, fra Egersund i sør til Hammerfest i nord, kaller alt dette for symboler. Vårt engasjement for livet i havet og ansvar for de kommende generasjoner, er langt mer enn symboler. Dette er ramme alvor. Vi vil sikre fremtiden for kommende generasjoner, og deres rett til et rent hav og ren mat. Vi er ikke villige til å gamble med dette.

Regjeringen har i Granavolden- erklæringen sagt at de skal følge faglige råd i spørsmålet om definisjonen av iskanten, og vi forventer at regjeringen gjør dette når den reviderte forvaltningsplanen legges frem på fredag. Flytt grensen for iskanten sørover og gi varig klimavern til Barentshavet nord, og si dermed nei til petroleumsaktivitet i dette området i tråd med faglige råd.

Arbeiderpartiets ordførere viser at de ikke har annet enn symboler å komme med i klima- og miljøpolitikken når det virkelig gjelder. Vi forventer mer av alle våre øverste folkevalgte på Stortinget, og forventer at Arbeiderpartiet og alle partier med et snev av miljøengasjement lytter til miljøfaglige råd og ikke ordførere som vil borre i matfatet vårt.

Vi er sikre på at våre folk i regjering og på Stortinget står fast på miljøet sin side og livet rundt iskanten.

Arne Ivar Mikalsen, gruppeleder, Nordland Venstre
Ida Gudding Johnsen, nestleder Nordland Venstre
Trine Noodt, gruppeleder Troms og Finnmark Venstre
Irene Dahl, leder Troms og Finnmark Venstre

Kommentarer til denne saken