Onsdag kom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) i beste fall svært nær å gjøre nettopp det.

Nygård har tidligere vært sitert i AN på at han ikke var informert på forhånd om at Avinor kom til å utsette flyplassprosjektet i Bodø.

Spurt om dette i Stortingets spørretime hevdet han at han var sitert upresist av AN. Han hadde blitt informert på forhånd, riktignok kort tid før Avinor slapp sin pressemelding, men den kom ikke totalt overraskende på ham.

Nygårds problem er at det ikke var det han sa i intervjuet. AN sitter på lydopptak som viser at han slett ikke er utpresist sitert.

Tvert om; det er ingen tvil om at Nygård der hevdet at han intet visste.

Nygård har i ettertid innrømmet dette. Kort tid etter spørretimen fikk AN en mail fra samferdselsdepartementet der statsråden innrømmet at det var han som hadde uttalt seg upresist, noe han beklager overfor avisa.

Den beklagelsen tar AN gjerne mot. Selv om Nygård har vært lenge i politikken er han helt fersk som nasjonal toppolitiker. Det skaper et helt annet press og gjør at kravene til rask og presis informasjon og kommentarer kommer mye hyppigere enn før.

Det krever nok litt tid å venne seg til dette , og vi tilgir gjerne statsrådens feilsteg som et resultat av manglende erfaring på toppen av norsk politikk.

Det betyr også at vi fremdeles stoler på resten av det samferdselsministeren sa om Avinor og "Ny by-ny flyplass" mens han var i Bodø.

Forsikringer om framdriften i prosjektet som fikk både ordfører Ida Pinnerød (Ap) og fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) til å puste lettet ut, og fortsatt ha tro på at prosjektet kan gjennomføres innenfor de tidsrammer som Stortinget forutsatte da de vedtok å flytte flystripa.

Både de og samferdselsministeren kommer da også fra samme parti, et parti som gjentatte ganger har støttet flytteplanene, og da skulle det vel egentlig bare mangle at ikke de sammen kan rydde opp.

Samferdselsministereren bekreftet da også, på spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) at både han og regjeringen fortsatt står 100 prosent bak en flytting av flystripa.

Nygård bekreftet også at han er i dialog med Avinor om tidsplanene, og om Avinors økonomiske situasjon. Den er sterkt svekket av pandemien, og det er den utløsende årsak til at selskapet ønsker å utsette anbudsutlysningen.

Det er forståelig at Nygård ikke ville gå inn på detaljer i den dialogen på dette tidspunkt, men vi forutsetter fortsatt at den ender med at prosjektet gjennomføres i forhold til den oppronnelige tidsplanen.

Hvis ikke snakker vi om et løftebrudd fra Nygård, Støre og Arbeiderpartiet som vil bli ekstremt tungt å svelge i en landsdel der partiet så vidt har begynt å gjenvinne gammel styrke.