Denne uken kom gladbeskjeden for Bodø: regjeringen legger penger på bordet i Revidert nasjonalbudsjett slik at Avinor kan gjøre en rask investeringsbeslutning.

Den er helt nødvendig dersom tidsplanen for utbyggingen kan skje, og en ny flyplass stå ferdig i 2027. Alternativet, slik Avinors la det fram i høst, er at man ikke vil være ferdig før i 2029.

I så fall sto hele grunnlaget for Bodøs bidrag til prosjektet i fare, og dermed kunne hele flyttingen av flystripa ryke.

Nå som statens bidrag til både flyttingen og en generell styrking av Avinors økonomi er på plass skulle altså alt være klar for en ferdigstillelse i 2027.

Det er derfor svært overraskende at Avinors ledelse nå sår tvil om dette, ja, selv ikke en ferdigstillelse i 2029 kan man garantere. I hvert fall om man skal tror ANs intervju med Avinor-sjef Abraham Foss.

En ting er at Avinor vil utsette sin investeringsbeslutning til saken er endelig vedtatt i Stortinget. Det synes overdrevet forsiktig, ut fra det signaler som alt er gitt fra et bredt politisk miljø, men kan sikkert forsvares rent formelt.

Noe helt annet er de svært forsiktige signaler om en ferdigstillelse Foss nå sender ut, skjult bak en forsikring om at Avinor fortsatt ønsker å sette full fart forover.

En ting er at Foss tar feil når han nå hevder at Avinor aldri har forpliktet seg til en ferdigstillelse i 2027.

På Avinors egen hjemmesiden kan vi lese det motsatte: "Ny lufthavn er planlagt åpnet for regulær trafikk innen 1. halvår 2027 under den forutsetning at finansiering vedtas innen utgangen av 2021".

Nå skjedde riktignok ikke dette siste, men her snakker vi om en forsinkelse på et halvt år. Å da si at man ikke en gang kan garantere ferdigstillelse i 2029 virker mildest talt rart.

Det står også skarp kontrast til signalene fra Avinor i forkant av Revidert nasjonalbudsjett. Der ble flyttingen av flystripa brukt for alt det var verdt for å sikre Avinor mer penger fra staten.

Etter at pengene kom synes prosjektet åpenbart ikke å være like viktig.

Avinor-direktør Abraham Foss har tidligere utalt til AN at han ikke synes media har fått godt nok fram hvor positive Avinor er til prosjektet i Bodø. Hans uttalelser etter at statens penger var i boks kan forklare litt av hvorfor.

Media har nemlig en tendens til å se mer på hva folk gjør enn hva de sier. Og det er en dårlig skjult hemmelighet at mange i Avinor, inkludert styret, ikke akkurat er overbegeistret over prosjektet i Bodø og helst ser at det ikke blir noe av.

Foss uttalelser å kan tyde på at de holder fast ved det ønsket, tross klare politiske vedtak.

Avinor styrer ikke verden, begrunner Foss sine uttalelser med. Men det ser ut som om de tror de styrer norsk samferdselspolitikk.

Embetsmannsstaten er noe vi la bak oss for 100 år siden, så vi forutsetter at regjeringen sørger for at Avinor bidrar til at prosjektet ferdigstilles "etter planen" - altså innen 2027 - slik landets statsminister flere ganger har forsikret om.