Jeg er 15 år og går i 10. Klasse. Jeg har livet foran meg, og jeg har, i likhet med mine venner og klassekamerater, mange drømmer og planer for tiden framover. Jeg bor i Lofoten, verdens vakreste øygruppe- mitt hjem. Men når jeg lukker øynene og prøver å se for meg framtiden- ser jeg da for meg Lofoten som er del av min framtid?

På vegne av Ungdommens Kommunestyre i Vestvågøy kommune, vil jeg gjerne fortelle dere at vi er unge og at vi bryr oss om Lofoten. Involver oss.

Å involvere oss ungdom i de store spørsmålene om framtiden er ikke bare viktig, men jeg tror det er helt avgjørende for å skape et Lofoten som vi som er ungdom i dag, vil bli voksne i. Lofotkommunene opplever at mange unge flytter ut, og ikke kommer tilbake igjen. De lokale bedriftene har behov for arbeidskraft og kompetanse, mens samfunnet har behov for barnefamilier som ønsker å etablere seg, og drive samfunnet videre.

Hva er det som gjør det attraktivt for ungdom å bo i Lofoten? Fordi det kan jo ikke bare være den fantastiske naturen og omgivelsene som gir oss massevis av likes på Instagram.

Hvis du sier «Lofoten» til en hvilken som helst person i Norge, tenker de sikkert først og fremst på den utrolig flotte naturen vi har her. Men hvis du sier «Lofoten» til en ungdom fra Lofoten, hva kommer opp først da? Jo, det skal jeg si dere! Engasjerte og imøtekommende folk, lokalsamfunn, folk som bryr seg og naturen da.

Så, hvis jeg lukker øynene og prøver å se for meg framtiden – ser jeg Lofoten da? Er jeg her etter studentlivet? Ja, det er jeg, hvis dere fortsetter å jobbe med å gjøre det attraktivt for unge å flytte tilbake til Lofoten. Vi trenger unge mennesker og familier med barn for å skape en mer solid folkestatistikk. Dagens ungdom er opptatt av karriere og ønsker kule arbeidsplasser. Hva er det Lofoten kan by på av arbeidsplasser utenom fiske og turisme? Det må dere fortelle oss! Vi ungdom trenger at voksne viser oss ungdom hvor mange fantastiske muligheter som finnes her. Men vi ungdom trenger også at dere legger til rette for, og bidrar til å skape de mulighetene. Det er dere som er voksne i dag, og dere som kan skape mulighetene for et lokalsamfunn som er tilrettelagt for framtida som vi ungdom skal leve våre liv i. Men dere må også involvere oss i de prosessene. Snakk med oss! Spør oss hva vi ønsker, hva vi trenger, hva vi drømmer om. For vi vil være med å påvirke!

I Lofoten så har vi utrolig mange gode tilbud for de unge. Men hvordan skal man få ungdom oppmerksom og bevisst på alt Lofoten har å by på? Jeg tenker at et samarbeid mellom alle kommunene i Lofoten om å ha et felles prosjekt rundt dette, vil være en god løsning. Ungdom bruker i snitt 3,7 timer på sosiale medier hver eneste dag, dette vil jo være drømmeplattformen for et slikt prosjekt!

Siden 2019 har det vært lovpålagt med ungdomsråd, og vi ønsker å være med å uttale oss i saker som angår barn og unge. Vi ønsker å påvirke våre liv i dag, men også våre liv i framtiden. Derfor har jeg en oppfordring til dere alle: Snakk med oss! Og inkluder oss! Å involver oss i å skape et godt lokalsamfunn og involvere oss i sakene som er på dagsorden der vi bor, tror jeg er viktig for å gi oss den tilhørigheten vi trenger for å faktisk komme tilbake etter å ha vært ute i verden. For at vi skal ha lyst til å bo, og bli her – for det er faktisk Lofoten jeg ser når jeg lukker øynene og tenker på framtiden. For når dere gir oss muligheten til å være med, så griper vi den. For eksempel ble vi i ungdommens kommunestyre i Vestvågøy invitert inn til å medvirke til veikartet for De Grønne Øyene, og fordi vi og andre ungdom i Lofoten medvirket, ble faktisk to delmål lagt til i veikartet. Det er vi stolte av.

Da vi kom med innspillene våre til Ingrid i Lofotrådet, spurte hun oss om hvilke nøkkelfaktorer som vi trodde ville være avgjørende for at vi og andre unge velger å bo i Lofoten i framtida? Det første vi svarte var: kule arbeidsplasser, godt skoletilbud, godt sykehus og helsetilbud, gode veier, og et godt kollektivtilbud og transport med fly og båt. Det er viktig for oss! Og vi er ikke alene om å mene dette.

Til slutt må jeg få påpeke at Lofoten er fylt med sunne verdier. Det å vokse opp her i et miljø der alle kjenner alle gjør det utrolig trygt. Jeg vil i hvert fall at mine barn skal vokse opp her, blant et ungdomsmiljø der vi tar vare på hverandre, og støtter hverandre. Jeg vil at mine barn skal kjenne på den følelsen av å være en «stolt Lofotværing». Hjelp oss med å legge til rette for at unge ønsker å flytte hjem igjen. Fordi det er dritkult å bo i Lofoten!

Så, når jeg lukker øynene og prøver å se for meg framtiden – ja, da er det Lofoten jeg ser. Men for at det bildet skal fortsette å sitte fast hos meg, og hos alle ungdom i Lofoten, må dere lytte til oss, og være med å bidra til en bærekraftig, attraktiv og trygg framtid for oss! For vi er dagens ungdom, og framtidens voksne. Vi er framtidens Lofoten!

Takk!

(Innlegget er i sin helhet hennes tale til beslutningstakere under Lofotkonferansen, 22. februar 2022)