Gå til sidens hovedinnhold

Vi behøver et sterkt verdiparti!

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

På lederplass oppsummerte Avisa Nordland for en tid tilbake at dersom KrF skulle få et mandat i Nordland, så måtte det skje et under. Underligere ting har skjedd før. Jeg tror nordlendingene stemmer med hjertet og stiller seg bak våre hjertesaker knyttet til familier, eldre og for menneskeverdet, men også vår gode nærings- og samferdselspolitikk. Her har vi vist oss handlekraftige ikke bare i ord, men i praktisk politikk.

Den største utfordringen for Nordland framover er den demografiske utviklingen. Som statssekretær i Samferdselsdepartementet har det vært viktig for meg å løfte fram kysten og særlig fiskerihavnene, i arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP), samtidig som vi har sikret kritisk infrastruktur for fylket. Slik ANs leder påpeker er det ikke lite KrF har fått igjennom her; flyplass både i Bodø og på Helgeland, utbedring av E10, RV80 og E6 Sørfoldtunellene og titalls millioner til myke trafikanter. For å nevne noe. Om folk skal bo i distriktene så må vi ha et godt samferdselstilbud. Til sammen får Nordland over 17 prosent av investeringsmidlene den første seksårsperioden i NTP. Det er bred politisk enighet om disse prosjektene og ingen av dem har fått et flertall mot seg i Stortinget gjennom behandlingen av NTP. Det betyr at regjeringens prioriteringer fremdeles står seg, også etter stortingsvalget, med mindre Frp, Sp og Ap klusser det til.

Det er med KrF på plass i Samferdselsdepartementet, inkludert en statssekretær fra Nordland, at vi virkelig har fått en historisk satsing på fylkets infrastruktur. Hvordan har vi klart dette? Det er fordi vi forstår at om de eldre som bor i våre distriktskommuner skal komme seg til nærmeste regionsenter og ha gode livsbetingelser der de har bodd hele sitt liv, så må veier, tunneler og flyplasser etableres. Dersom barna som vokser opp i nordlandssamfunnet skal velge å bli her som voksne, så må vi koble dem til resten av verden gjennom gode transportløsninger. Vi vet at de små blir voksne en dag, og at infrastrukturen legger viktige rammer for oppvekst og valgene de skal ta for framtida. Ikke minst sikrer de attraktive kompetansearbeidsplasser.

Mange tenker kanskje at KrF er opptatt av barn, familier og eldre uten å bry seg om samfunnsområder som samferdsel og næringsutvikling. Men slik er det ikke. KrF har hatt fylkesråden for næring i fylkesrådet over flere perioder og har utviklet næringslivet sammen med kommunene med så sterke resultater at vi i en Sintef-rapport nylig ble omtalt som først blant smarte regioner i Norge, og at vi scoret høyt også sammenlignet med europeiske regioner. Etter at jeg inntok kontoret i Samferdselsdepartementet i februar i fjor er blikket dreid om fra Oslogryta til Distrikts-Norge. Fordi det handler om vår framtid.

Det unike med KrF er at vi setter det første først. Barna. De eldre. Familiene. Menneskeverdet. Det er fordi vi vet at når hjertet er rett, så følger den praktiske politikken etter. Næringsutviklingen blir grønn og smart. Samferdselen blir tilrettelagt også for dem som har valgt å bo i distriktene.

Det er mange som ender opp som KrF-velger når de bruker valgomaten. Det er fordi KrF favner bredere enn mange tror. Vi er et parti som bygger vår politikk på kristne grunnverdier som nestekjærlighet og forvalteransvar. Men vi er også et folkeparti med gode politiske løsninger i sentrum, på alt fra samferdsel, klima og miljø til økonomi og næringsliv. Norge blir ikke det samme uten oss. Norge behøver et sterkt og folkelig verdiparti. Stem KrF!

Kommentarer til denne saken