VG: To menn fra Salten involvert i Vollviks salg av smittevernutstyr