Vet du hva denne gården kan brukes til? Da vil kommunen høre fra deg

For folk: Kommunen ønsker at tun og bygninger skal tas i bruk. Jorda skal leies ut. I går var plan-, næring- og miljøkomiteen, som er styringsgruppe for prosjektet, på befaring. Foto: Trude Landstad

For folk: Kommunen ønsker at tun og bygninger skal tas i bruk. Jorda skal leies ut. I går var plan-, næring- og miljøkomiteen, som er styringsgruppe for prosjektet, på befaring. Foto: Trude Landstad

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Det skal være landbruk på Vågønes gård, men hva mer, spør gårdeier Bodø kommune.

Tirsdag ruslet politikerne i plan-, næring- og miljøkomiteen rundt og tok gården i øyesyn. Her er 600 mål totalt, 240 av dem dyrket, 300 mål skog og ti-tolv bygninger.

Nå vil de ha folks innspill til hva den store eiendommen skal brukes til.

Idéverksted

– Vi har fått mange henvendelser allerede, men nå skal vi arrangere idéverksteder med ulike grupperinger innen friluftsliv, landbruk, kommunen selv og diverse lag og organisasjoner, sier eiendomssjef og prosjektkoordinator Thor-Arne Tobiassen.

Strategisk viktig

Bodø kommune kjøpte eiendommen for 25,5 millioner kroner, 16 millioner kroner over takst. Et strategisk viktig kjøp for mange generasjoner, mente politikerne som dermed har sikret seg innflytelse over hva det store området skal brukes til framover. Bystyret forutsatte i sitt vedtak at gården skal leies ut til jordbruksformål, men det er rom til mer.

– Vi tar sikte på at bystyret i oktober gjør vedtak om videre drift, sier Tobiassen.

Tirsdag kunne PNM-komiteen se at det er litt av hvert å ta tak i på gården.

Nedslitt

Pengene har gått til forskning og ikke til å holde bygningene i stand. Det er i alt 14 utleieenheter på gården fordelt på fire eneboliger, en firemannsbolig og et hybelhus.

En del av dem er utleid på korte kontrakter. Det er store lagerbygg, driftsbygninger og drivhus. LHL leier rom på gården, men det aller meste står tomt.

Verksteder

– Hva kan det brukes til, Tobiassen?

– Det kan for eksempel være grønn næringsklynge – små aktører innen småskala landbruk. Parsellhager og arena for Bondens Marked har vært nevnt. Kanskje kan noe leies ut til små verksteder. Og ville det ikke være fint med en minikafé som en stopp på turstien? Kanskje kan det være hester på området? Kollektiv for ungdommer?

Tobiassen ramser opp noen av ideene.

I går var noen fra ølbryggeriet Bådin med på befaringen for å se om dette kan være et sted å leie seg plass.

– Er det flere som har innspill, kan de kontakte servicetorget. Vi ønsker at det skal være mye aktivitet her. Så blir utfordringen å samordne den med god og rasjonell landbruksdrift, sier Thor-Arne Tobiassen.