I budsjettet for 2022 ble det vedtatt å ta ned 10 stillinger innen oppvekst og kultur, og i siste kommunestyremøte ble det bestemt hvor stillingenes skal reduseres. I forkant har vi fått sterke tilbakemeldinger fra lærere og elever, særlig fra Vestmyra skole, der kuttene vil føre til sammenslåing av klasser på ungdomstrinnet. Dette er særlig uheldig for 10. trinn siden de skal inn i sitt avsluttende og avgjørende skoleår. Vi har fått underskrifter og varsel om klagesaker, og vi ble møtt med engasjerte og bekymrede elever og foreldre fra Vestmyra skole. Det gjør inntrykk på oss, og vi gjør noen grep.

Vestmyra skole har de siste årene hatt et nedtrekk på 15 stillinger, selv med tilnærmet samme elevtall. Sammenslåingen av Vestmyra, Hauan og Erikstad med etablering av felles kultur og læringsmiljø har gitt behov for omstilling gjennom mange år. I kombinasjon med store nedtrekk er dette svært krevende, og ansatte har vist en formidabel evne til omstilling og innsats. Vi ønsker å signalisere at vår største skole må få ro til å etableres innen nye rammer og planlegge med tilgjengelige ressurser før det foreslås nye endringer. Derfor gjorde vi vedtak om at ytterligere kutt skal settes på vent.

For å lette noe på situasjonen, utsatte vi også et nedtrekk på 1,7 stillinger ved Vestmyra. Utsettelsen av nedtrekket gjelder ett år – men dette koster 1,1 millioner og må finansieres. Siden Fauske er Robek-kommune er det ikke mulig å finansiere dette eksempelvis ved utbytte fra SKS eller økte inntekter over revidert statsbudsjett. Vi må faktisk prioritere hvor disse midlene skal hentes fra. Den største skolen får dermed noe mer ressurser neste skoleår, som tas av de andre skolene og barnehagesektoren.

Vi gjentar til det kjedsommelige at Fauske har brukt for mye penger tidligere år, og har 84 millioner som må tilbakebetales. Det skjer ikke uten kutt. Og ingen mener kutt skal tas hos seg. Det er innbyggernes og foreldrenes privilegium å peke på hvor det finnes behov og mangler i skolesektoren, uten å ha ansvar for finansieringen. Det er vi politikere som skal prioritere, og det er vanskelig. Posisjonspartiene H, Sp, Frp og KrF har alle gått til valg på å rydde opp i kommunens økonomi. Og vi løper verken fra oppgaven eller ansvaret, selv når det smerter.