(iFinnmark)

Det var i 1974 at den 12 år gamle Bodil Brungot forsvant i Møre og Romsdal. Edgar Antonsen havnet i politiets søkelys etter et tips fra publikum om en bil hvor Bodil hadde satt seg inn kvelden hun forsvant.

Dømt for flere drap

Sammen med sin bror bodde Antonsen, som eide bilen, i samme bygd. Begge nektet først befatning med drapet, før broren sprakk og bekreftet historien om hvordan de to brøt seg inn i en hytte og voldtok og drepte 12-åringen.

Kort tid før dette hadde Oddbjørg Jystad forsvunnet i forbindelse med jazz-festivalen i Molde. Også dette drapet ble innrømmet av Edgars bror. Liket hadde de kvittet seg med i en tunell som ikke var i bruk.

Senere ble Edgar mistenkt for et drap tilbake i 1962, hvor Bertha Holten ble funnet kvalt med en ledning. Det var avskrevet som selvmord, men Edgar Antonsen tilsto etterhvert drapet.

I oktober 1974 ble Edgar Antonsen dømt til livsvarig fengsel og ti års sikring for å ha begått eller medvirket til tre drap og to voldtekter, drapet på Bertha Holten 5. august 1962, og voldtekt og drap på Oddbjørg Jystad 28. juli 1974, og Bodil Brungot.

 

Politilege Karl Evert Hornemann sa under rettssaken at Antonsen led av mangelfullt utvilklede skjelsevner med sterke abnorme drifter, at han hadde medfødte defekter, og at det alltid vile være sterk fare for gjentakelse av straffbare handlinger.

De psykiatrisk sakkyndige sa at han var en følelseskald seksualpsykopat og at han medisinsk sett måtte betraktes som en sadist som fant tilfredsstillelse i å mishandle dyr og mennesker.

Flyttet til Øksfjordbotn

Men mot slutten av 1980-tallet, slapp seriedrapsmannen fri, og flyttet etterhvert til Øksfjordbotn i Finnmark.

Edgar Antonsen sa selv da han ble løslatt at han de siste åtte år hadde hatt permisjon fra fengselet uten å forgripe seg på noen som helst. Han har dessuten hatt regelmessig kontakt med psykolog.

Det skapte naturlig nok store reaksjoner i bygda å få en dømt seriedrapsmann gående rundt i det lille lokalsamfunnet.

Beboerne i Øksfjordbotn i Loppa er engstelige og ønsker at en løslatt forbryter med to drap på samvittigheten, flytter fra bygda, skrev Finnmark Dagblad i forbindelse med at Antonsen hadde stått frem i ukebladet Se og Hør med sin nye tilværelse.

– Vi ønsker at Edgar Antonsen forlater bygda like stille og rolig som han kom. Selv om han ikke har gjort noe galt den tida vi har bodd her, føler vi oss utrygge, sa beboerne i Finnmark Dagblad i januar 1988.

Det var like før jul dette året Antonsen flyttet til bygda.

Sammen med en yngre bror begikk Antonsen for vel 14 år siden to grusomme seksualdrap. Drapenes karakter gjorde at hele landet fulgte med i en omfattende politijakt på de to brødrene. Nå, etter at han er sluppet fri, står da Edgar Antonsen frem i to nummer av «Se og Hør».

Bladet refererer ikke bare fra de psykiatrisk sakkyndiges konklusjon etter undersøkelsene, men omtaler også de to seksualdrapene på en 35 år gammel kvinne og en 12 år gammel jente. Selv sier Antonsen at han hadde fortjent livstidsstraff, men bedyrer at årene i fengselet har forandret ham. Det sto å lese i Finnmark Dagblad-artikkelen.

 

Fortvilte innbyggere gjorde det klart at de ikke turte å reise fra hjemmene sine, og fryktet å la kvinnene få bli igjen hjemme alene.

— Det at vi har fått en tidligere seksualmorder inn i bygda har skapt frykt. Fryktreaksjonen kan gi seg mange utslag. Vi skal heller ikke se bort i fra at noen kan finne på å gå direkte ut mot Antonsen. Folk reagerer på så mange måter, sa bygdelagets talsmenn til Finnmark Dagblad.

Etterlyst for voldtekt av 10-åring

Antonsen sa den gang at han var kjent med at han var uønsket i bygda. – Han hadde også uttalt at han gjerne flytter, men da må noen løse han ut. Han hadde nemlig satset rundt 250.000 kroner på den lille boligen som han har utvidet de siste to år, sto det i Finnmark Dagblad.

Etter noen år med lovlydighet, falt Antonsen tilbake til kriminalitet.

I 1993 ble han etterlyst av politiet for å ha voldtatt ei jente på 10 år, datteren til tilsynsføreren sin. Dette ble blant annet omtalt av NRK i forbindelse med en større sak om seriedrapsmannen Edgard Antonsen.

Antonsen skal ha hentet jenta i Alta og tatt henne med seg ut til Øksfjordbotn.

Noen dager etter at etterlysningen gikk ut ble Edgar, som da hadde byttet navn til Olav Edgar Stensrud, funnet død i en steinrøys i Øksfjordbotn. Det ble konkludert med selvmord.

Forferdelig sak

Journalisten som dekket saken for Finnmark Dagblad på slutten av 1980-tallet, var Ulf Jørgensen.

Han sier at saken var forferdelig, og det var sterke reaksjoner i bygda da mannen flyttet til Øksfjordbotn.

– Det var jo en stygg sak som jeg omtalte i flere sammenhenger. Det var sagt fra rettspsykiatrer at han alltid ville være en fare for samfunnet, og det viste seg jo å være riktig, sier den tidligere journalisten til iFinnmark i forbindelse med saken.

Men tok egentlig Edgar Antonsen sitt eget liv? I ettertid har det vært reist spørsmål om det virkelig var det som skjedde.

ifølge NRK ble faren til Bodil Brungot intervjuet av journalist Svein Nordal i Regionavisa for noen år siden. Her kom det fram at faren flere ganger hadde fått telefoner fra anonyme personer, trolig i Finnmark, som sa at de visste hvor Edgar Antonsen bodde, og at det var planer om å ta livet av han. Den siste telefonen fikk han kort tid før trippeldrapsmannen ble funnet død, skrev NRK i 2017.

Informasjonen ble gitt videre til politiet i Finnmark, og politimesteren sa da at de ville vurdere om det var grunnlag for en ny vurdering av saken. Siden har det ikke kommet fram noe nytt, ifølge NRK.

Jobbet i Alfons garasje

Alfon Levin Danielsen har bodd i 78 år i Øksfjordbotn. Han sysselsatte Edgard Antonsen på tiltak for staten over lang tid.

– Jeg hadde han to år på verkstedet, og hadde tilsyn med han. Jeg mottok da 5.000 kroner i måneden for å ta meg av han. Det var mye arbeid, og jeg måtte kjøre og hente han blant annet. Da jeg snakket med tilsynsføreren hans i Hammerfest, og forlangte skikkelig betaling, så ble det etterhvert slutt på tiltaket, og de tok han ut av verkstedet. Jeg mener det var da han kom på villspor, ble rastløs og hadde ikke holdepunkter, sier Alfon Danielsen.

Han sier Antonsen, som da hadde byttet navn til Olav Edgar Stensrud, fikk puske med stort sett hva han ville på Alfons snekkerverksted.

 

– Men jeg måtte til slutt forlange bedre betaling, jeg kunne ikke jobbe gratis for samfunnet, sier han.

– Hvordan var det å ha en seriedrapsmann i arbeid?

– Han opppørte seg bra. Det var enkelte mennesker som hadde tendens til å servere han ting som ikke passet seg da de var innom. Mot meg gjorde han ingenting galt, sier Danielsen.

– De fleste i bygda visste hva han hadde gjort?

– Ja, det var kjent. Jeg har selv alle avisene og memoarene. Men jeg hadde ikke noen problemer med han privat. Jeg og kona inviterte han på julemiddag, da sa han til fruen at det var flotteste julemiddagen han hadde opplevd. De hadde det ikke godt da de vokste opp. De vokste opp i et helvete. Han fortalte også at barneflokken måtte ligge sammen for å holde varmen. Det var mye galt i de det gjorde, men de hadde det ikke bra i oppveksten. Det er en grunn til at folk blir slik, sier Danielsen.

– Teorien om at han ikke tok selvmord, men at noen tok han av dage, hva tenker du om det?

– Du er inne på noe der. Det har vært mange rykter om det. Det ryktes blant annet at de hadde funnet patronhylse der, hvorvidt det holder stikk vet jeg ikke. Det ble også fortalt at det hadde vært en bil like før der, men jeg vet ikke om det er tilfelle.

– Hva tenker du om at du har hatt en av Norges verste seriedrapsmenn gående på verkstedet i to år?

– Han gjorde verken meg eller kjerringa noen, vi hadde aldri problemer med han, han oppførte seg skikkelig hos meg. Så hadde han veldig tiltro til meg. Den store tabben de gjorde var å ta fra han oppholdet hos meg, det virket som at hatet til samfunnet kom frem i dagen. Da gikk det galt. Han mistet støttespilleren, og det er ikke så enkelt, mener Danielsen..

– Hva synes du om det han har gjort?

Det orker jeg ikke å tenke på en gang. Man har ikke ord for sånne ting, svarer Alfon Danielsen.

Seriedrapsmannen Antonsen ble gravlagt på Tromsø gravlund etter sin død.