Verneombud i miljøtjenesten reagerer sterkt: - Det er bagatellisering

– Rapporten fra bedriftshelsetjenesten bekrefter det vi har sagt. Men vi har ikke tro på endring, sier verneombud Mariann Myrland i miljøtjenesten.