Villige til å jobbe for lavere lønn og under tøffere arbeidsvilkår enn de fleste nordmenn.

Dette er vel en grei beskrivelse av utlendinger versus nordmenn som arbeidskraft i fiskeindustrien. Ikke rart at nordmenn ikke fortrekkes.

Men hvordan er det blitt slik at fiskeindustrien betaler luselønn til arbeiderne mens fiskerne til eksempel håver inn millionbeløp i løpet av noen uker? Fordelingen av verdiskapingen mellom fiskere, industrieiere og arbeidstakere er skandaløs skjev. Dette er villet. Det går ensidig ut over arbeidstakerne, som avspises med 184,- per time, og kommer du fra Romania for eksempel, må du punge ut med 5000,- per måned for en seng å sove i. I fjor ble det rapportert om utlendinger som var stuet sammen i en 4-mannsbolig i Vesterålen i et antall som tilsvarte 200 000,- i månedsleie. Akseptable arbeidsvilkår?

For å bøte på den lave lønna vil arbeidsløse nordmenn kunne motta 50% av dagpengesatsen i tillegg for å fristes til å jobbe i fiskeindustrien. Initiativet til denne diskriminerende ordningen kommer fra fiskeriministeren. Hvordan er det mulig å diskriminere ut fra nasjonal tilhørighet for samme arbeid?

Det er pinlig å observere hvordan kynisme råder og att på til med initiativ fra regjeringshold (fiskeriministeren).