I september er det valg og det er delte meninger om hvilken plass bemanningsbransjen skal få partienes program. Noen ønsker at det innføres restriksjoner mot bemannings- og rekrutteringsbedriftene. Vi tenker at de kanskje ikke vet hvor gjennomregulert vi allerede er?

Våre medarbeidere er fast ansatte med lønn og pensjon lik alle andre fast ansatte i hvilken som helst bedrift. De kan få lån i banken. Noen foretrekker oss framfor midlertidige eller små deltidsstillinger hos mange forskjellige arbeidsgivere. 30 prosent av våre ansatte går hvert år inn i fast jobb der de var vikar. I dialog med Arbeidstilsynet har NHO Service og Handel utviklet ordningen «Revidert arbeidsgiver» som kvalitetsmerke for å forsikre kundene våre om at vi sikrer våre arbeidstakere og følger alle krav om lønn, arbeidstid og HMS. Vi finnes rett og slett fordi Nav og arbeidsgivere noen ganger trenger rask hjelp fra oss for å få vikar på plass for fast ansatte som har ferie, er i karantene eller er sykemeldt. Andre ganger trengs personal til kortvarige eller spesialiserte prosjekter, produksjons- eller sesongtopper. En kommune kan få krevende pleieoppgaver over natten, og pasientrettighetene står i fare om de ikke kan leie inn personale når de akutt mangler arbeidskraft.

Omfanget av bemanningstjenester er begrenset, kun 30 000 årsverk, det vil si 2 pst. av alle årsverk de siste 15 år, innen et bredt spekter av fagområder. Det største fagområdet er bygg, men dette står bare for 29 prosent av aktiviteten i bransjen, for bemanningsbransjen er til stede i hele arbeidslivet, f.eks. innen helse, verftsindustrien, IT-bransjen, reiseliv, næringsmiddel skole og barnehager.

Arbeidsgiverne kunne håndtert vikariater og midlertidige ansettelser selv, men foretrekker hjelp fra seriøse samarbeidspartnere som oss for å være sikre på at lover og regelverk følges opp og at det blir foretatt kontroller. Vikaren som kommer til bedriften, har kontrakt i bemanningsbyrået og har der samme lønns- og arbeidsforhold som de ville hatt om de hadde vært ansatt hos innleiebedriften. Dette kalles likebehandlingsprinsippet.

En ny rapport fra Menon Economics som heter «Verdien av bemanningsbransjen», tegner et alvorlig bilde av konsekvensene dersom vi i framtiden må møte ytterligere reguleringer eller i verste fall et forbud. Det vil medføre svært negative virkninger for deler av norsk arbeidsliv, spesielt bedrifter som opererer i næringer eller sektorer preget av store prosjekter med uforutsigbar ordreinngang eller små virksomheter som er sårbare for uforutsette hendelser og sykdom. Analysen viser at en konsekvens av innstramminger i bransjens rammevilkår, er økt bruk av entreprise og utenlandske underleverandører eller at virksomhetene outsourcer flere oppgaver, noe som betyr at arbeidsplasser og kompetanse vil forsvinner ut av Norge.

Vi reagerer like sterkt som alle andre på kriminalitet, sosial dumping og undergraving av arbeidstidsbestemmelser. Dette må samfunnet tar grep om for å nedkjempe, og vi er stolte av den norske modellen forsamarbeid mellom folkevalgte og partene i arbeidslivet i dette viktige arbeidet. Det er derfor viktig for oss at folk forstår at seriøse bemanningsselskaper sørger for at ansatte får helårskontrakter, får kompetansepåfyll, gjør at bedrifter kan holde hjulene i gang og fortsatt skape arbeidsplasser. Vi bidrar til at arbeidsmarkedet fungerer, vi skaffer folk jobb og vi finner verdifull kompetanse for arbeidsgivere. Vi bidrar til omstilling og kompetanseheving, både for den enkelte og for landets bedrifter. Vi er gode på dette fordi vi har spisskompetanse på arbeidsmarkedet og bedriftenes behov, vi kjenner våre ansatte godt og vi har gjennom mange år vært i samspill og samarbeid med svært mange sektorer.

At folkevalgte jobber for et trygt og godt samfunn med jobber å gå til er derfor bra, men løsningen er ikke å begrense eller forby adgangen til å leie inn fra bemanningsbransjen og stramme inn på i regelverket. Rammene for når man kan benytte innleie er allerede stramme, dette kan studeres i arbeidsmiljøloven. I §14-12 jf. §14-9. Menon Economics har dokumentert at endring i regelverket vil kunne ha negativ innvirkning på store deler av næringslivet, og også for offentlig sektor. Vi har fire årstider med ujevnt behov for arbeidskraft i ulike sesonger. Vi har næringer som noen ganger får inn ett enkelt stort prosjekt. Folk trenger tjenester som krever at personalet jobber i turnus og kommuner som tilbyr midlertidige og små stillinger.

Vi bor i langstrakt land med mange arbeidsplasser i distriktene. Det ønsker vi også å ha i årene som kommer.