Finans Norge: "Norge befester posisjonen som verdens mest kontantløse samfunn. En internasjonal sammenstilling viser at kontanter som andel av betalingsmiddel er på rekordlave 1,6 prosent, en nedgang på 0,4 prosentpoeng siden 2018. Til sammenligning var andelen kontanter i USA på 44,7 prosent i 2019, og i EU 13,7 prosent. I Norge oppleves det nærmest som en naturlov at kontanter kan vi ikke bruke lenger. En slik opplevelse har sin grunn i uttalelser fra ansvarlige for avviklingen av kontanbetaling. Jeg kan jo vise til nylige uttalelser her i regionen med hensyn til betaling for helsetjenester.

Jeg er opptatt av at vi har latt det skje. Det er jo ingen naturlov på ferde. Vi kan alle se at mennesker gjøres til hjelpetrengende med hensyn til betaling. Er det virkelig noen som vil det slik? Hva vil de i så fall oppnå? Er klientifisering en politisk målsetning? Spørsmålene er mange og noen ansvarlige burde gi en brukbar forklaring.