Vi reiser kanskje litt mer enn gjennomsnittet, og hver gang vi ankommer Bodø, så skjer det samme. Flytiden Oslo - Bodø annonseres til en time og ti minutter. Vi kommer ut av flyet og venter på bagasjen. Ventetiden er som oftest en halv time - opp mot tre kvarter. Bodø er den eneste flyplassen (som vi vet) som ikke annonserer hvilket band bagasjen kommer på (1 eller 2) før bandet starter. Dette gjør at folk virrer fram og tilbake og lurer på hva som skjer.

Omsider får vi baggasjen og går ut for å ta taxi hjem. Ny ventetid på opp mot en halv time. Fra vi forlater flyet og til vi sitter i taxien tar det ofte like lang tid som flytiden Oslo - Bodø. vI dag måtte vi bare beklage til medpassasjerer at dette er vanlig i Bodø. Jeg lurer på om dette vil endre seg ved en eventuell ny flyplass.