Det vil føre til ventetid ettersom trafikken må passere med ledebil.

Arbeidene vil foregå mellom klokka 08:00 og 18:00. Det må påregnes en ventetid på ledebil på cirka 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere. Det arbeides ikke lørdag og søndag.

– Nå skal vi gjøre en rutinemessig og grundigere kontroll, som kommer i tillegg til at entreprenørene våre følger med i det daglige. Hensikten er å sikre at tunnelene er trygge å ferdes gjennom, sier tunnelforvalter Marlene Landbakk i Nordland fylkeskommune.

Under inspeksjonen skal geologer undersøke om fjellet er stabilt eller om det er behov for rensking eller flere sikringstiltak, for eksempel bolter eller sprøytebetong.