Venter vekst i fire kommuner i Salten, nedgang i fem

Fire kommuner i Salten kan forvente befolkningsøkning fra 2020 til 2050, mens fem kan få nedgang.